KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASETN KMYASýNDA NE VARDýR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SYASETN KMYASýNDA NE VARDýR?

Siyasetin kimyasýnda ne vardýr? 

Mutlak suretle rekabet vardýr…
 
Rekabet olmayan ortamlarda insanlarýn karar vermesi elbette ki güçtür.
 
Halk, þöyle uzunca alýcý gözüyle rekabet ortamýna doyasýya baktý.
 
Hem de defalarca döne döne baktýlar,
 
Bazen dolu vitrin bile, insanlara cazip gelmeye biliyor.
 
Kýlýçdaroðlu’nun vitrini çok doluydu…
 
Neler mi vardý?
 
Ýntibak yasasý,
 
600 lira maaþ,
 
Teþaron iþçilerine kadro,
 
Özgür medya, özelleþtirmeye karþý,
 
Aile sigortasý ve bunun gibi yüzlercesi.
 
Maalesef vatandaþ ev de ki hesabýný yapýp sandýða gitti.
 
Arkadaþ, senin ortaya koyduðun bu ürünler hoþumuza gitmedi…
 
Bizler dede baba malý kullanmaya razýyýz dediler.
 
Yani klasik yaþam tarzýný tercih ettiler.
 
Ve 12 Haziran 2011 tarihi itibariyle,
 
Ýnsanlarýn özgür iradesi sandýða yansýdý.
 
Herkes tercihini kullandý.
 
Ýyisiyle, kötüsüyle,
 
Aðýz kavgalarýyla,
 
Meydanlar ve vaatlerle dolu bir seçim böylece bitmiþ oldu.
 
Yeni ve 3. dönem milletvekilliði seçimini kazanan Ak Partiye baþarýlar diliyorum.
 
Ülkemiz insanýna hayýrlý olsun diyorum.
 
TBMM’ne yeni giren vekillere hayýrlý olsun diyorum.
 
Özellikle vurgulamak istediðim bir konuda vardýr ki,
 
Þu meþhur balkon konuþmasý…
 
Baþbakan R. Tayip Erdoðan gayet yerinde ve güzel konuþtu.
 
Kavga yok, barýþ ve kardeþlik var, demesi ise kelimenin tam anlamýyla yerindeydi.
 
Önümüzdeki bu yeni süreçte,
 
Türkiye’nin istediði hedeflerine ulaþmasý ve insanlarýna mutlu bir yaþam tarzý sunmasý halkýn ortak temennisidir.
 
Bu seçimi bir parti kazanacaktý…
 
Bekli koalisyon hükümeti de çýka bilirdi.
 
Halkýmýz böyle olmasý yönünde tercihini kullandý,
 
Tek parti tek hükümet…
 
Halkýn teveccühüne saygý gösterilmesi bence en büyük vatanseverliktir.
 
Kaybeden partiler ise þapkalarýný önlerine koyup,
 
Varsa hatalarý, yoksa yanlýþlarýný masaya yatýrmalýdýr.
 
Kýlýçdaroðlu yarýn seçim varmýþ gibi yeniden çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz dedi…
 
Görünen o ki, bu saatten sonra,
 
CHP 4-5 yýl sonra ki genel seçimlere,
 
AK Parti ise 2023’e hazýrlanýyor…
 
Mevla görelim neyler,
 
Neylerse güzel eyler…
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4534 Defa Okundu
2011-06-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSoykan 2011-06-18
Görev tamamlanmýþtýr

Hocam bütün yazarlar aydýnlar görevini yerine getirmiþtir. Saygýlar hocam. Soykan

HAKKI ERCAN 2011-06-15
Bence

Ýsmail bey ne kadar anlatýrsan anlat söylediklerin yazdýklarýn herkesin anlaya bildiði kadardýr.

Kars sevdalýsý 2011-06-15
Parti kalmayacak.

Bu gidiþle baþka parti kalmayacak. Mevlam onlara da yardým etsin.

Semra Taçlý ANKARA 2011-06-14
Þanýndandýr

Bencede çok haklýsýnýz. Kazananý tebrik edip kutlamak yiðitliðin þanýndandýr.

Tünay Kamýþ (Beylikdüzü Ýstanbul) 2011-06-14
Objektif yazar

Ýsmail bey seni kutlamak gerekir. Yeri geldiðinde çok güzel eleþtiriler ile göndermeler yapýyorsun ve yeri geldiðinde kutlamasýnýda biliyorsun. Gazetecilik böyle olmalý objektif yani. Bu yanýnýzdan dolayýdýr ki çok okunuyorsunuz. Selamlar

Lemi 2011-06-14
Daha ne olsun?

Mevlam daha ne desin? Üç dönemdir iktidardalar. Dört beþ altý böyle devam eder. En iyisi diðer partiler kepenk kapatsýnlar.Onlara sýra 30 yýl sonra ya gelir ya gelmez.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır