KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TECRüBE NASýL ELDE EDLR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         TECRüBE NASýL ELDE EDLR?

Tecrübe nasýl elde edilir? 

Çanta,
 
Defter,
 
Önlük,
 
Beyaz eþya,
 
Mobilya,
 
Otomobil,
 
Ev kirasý,
 
Doðal gaz,
 
Elektrik,
 
Su,
 
Süt,
 
Et,
 
Tavuk,
 
Sebze,
 
Meyve,
 
Deterjan,
 
Giyim kuþam,
 
Uçak bileti,
 
Tren bileti
 
Bunlarýn hepsi pahalý da pahalý…
 
Üretici, tüketici, organize sanayi, büyük küçük esnaf halinden hiç ama hiç memnun deðil…
 
Aldýðý ürünü satýp, yerine tekrardan eþya alýp koyamayan esnafýn durumu fazlasýyla ciddiyetini koruyor ise ticari felaket kapýdadýr…
 
Ticari kredilerle ayakta duran esnafýn, sanatkarýn bu saatten sonra silkinip ayaða kalmasýný beklemek hata olur.
 
Hele ki dar gelirli üç beþ nüfuslu aileler…
 
Ýþporta tezgahýnda kilo ile satýlan defterde 5 kuruþun pazarlýðýný yapan aile bireylerini görmek bile yürekleri sýzlatmaya yetiyor.
 
Ülkemiz Çin’den sonra dünyada kalkýnan, büyüyen ikinci ülke sýralamasýndaymýþ…
 
Güler misin, aðlar mýsýn?
 
Bu hayat pahalýlýðýnda dünya ikincisi olmak…
 
Sizce de Komik deðil mi?
 
Ýhracatta istenilen hedefe ulaþýlmadan, paramýzdan sýfýrlarýn atýlmasýna raðmen,
 
Gelir seviyesi düþük olan insanlarýmýzý açlýk sýnýrýnýn altýndan çekip ve ezilmekten kurtaramadýktan sonra,
 
Ýkinci olmuþsun veya birincilik!
 
Ne yazar?
 
Düþünmek lazým…
 
Asgari ücretli evine günlük 2 litre süt alabiliyor mu?
 
Varoþlarda yaþayan çocuklar, yataða tok girebiliyor mu?
 
Kalitesiz makarna yemekten baðýrsaklarýnda parazit oluþan körpe yavrular, senede bir kereye mahsuz balýk yiyebiliyor mu?
 
Mahalle bakkalýndan, halen gramla reçel helva alan aileler var.
 
Bu ailelerin var olduðunu bilen kimseler var mý?
 
Memurun, iþçinin eline geçen para, gelecek aybaþýna kadar cebinde kalabiliyor mu?
 
Dünya ikinciliðine bakar mýsýnýz?
 
Dosta düþmana karþý çerçevleyip duvara asmak gerekiyor…
 
Hatta kaptan köþküne…
 
Kararý vermek çok önemlidir. Ama halkýn çýðlýk atmasý daha da önemlidir.
 
Ve günlerden bir gün,
 
BÝR GAZETECÝ, kariyerinin zirvesine çýkmýþ bir yöneticiyle görüþmeye gider…
 
Söyleþinin bir yerinde, gazeteci:
 
Sizce baþarýnýn sýrrý nedir? Diye soru yöneltir.
 
Verilen yanýt kýsa olur…
 
Ýki kelimedir.
 
Peki o iki kelime nedir acaba?
 
Doðru kararlar.
 
Peki, doðru kararlar nasýl alýnýr?
 
Bir kelimeyle.
 
O nedir peki?
 
Tecrübe.
 
Peki, bu tecrübe sizce nasýl elde edilebilir?
 
Ýki kelime ile.
 
O iki kelime nedir?
 
Yanlýþ kararlar !
 
Þimdi konunun özünden geçip, sonuna gelirken;
 
Yanlýþ kararlar verile bilinir… Yanlýþ ve hatalar insanlar içindir.
 
Amma iþ ciddiyete binince, nefesinizin kesildiði durumda asla çýðlýk atmaktan vazgeçmeyin.
 
Yeniden görüþmek üzere.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5472 Defa Okundu
2011-09-16

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSevilay Karslý FOÇA/ÝZMÝR 2011-09-18
SELAMLAR ÝSMAÝL BEY....

Memleketimden sizin gibi yazarlarýn çýkmasýndan gurur duyuyorum. Selmlar Sevilay

Kurban Dayý 2011-09-18
sende haklýsan

Diline saðlýk. Gözlerine gurban sende haklýsan.

YALIN 2011-09-18
HAMDOLSUN

ÝÞSÝZLÝK BAÞ ALMIÞ GÝTMÝÞ. HAMDOLSUN.EN ÝYÝSÝ GAZZE YE OTOBÜS KALDIRIP PARA KAZANMAK LAZIM.

Ýsmail (bayrampaþa Mah.leden) 2011-09-17
Çýðlýðým çýða dönüþtü.

Sayýn yazar ben hergün çýðlýk atýyorum. Dört yýldýr güvenlik sertfikasý aldým iþ arýyorum. Benim emeðimi hiç edenler utansýn. Yazýnýzý beðendim eyvallahýn var.

Soykan 2011-09-17
Hocama maþallah...

Sayýn hocam.Yine can alýcý konu iþlemiþsin Selamlar Soykan

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır