KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN YAþýN KUTLU OLSUN EY AZZ VATAN!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YEN YAþýN KUTLU OLSUN EY AZZ VATAN!

Yeni yaþýn kutlu olsun ey aziz vatan! 

Babasý öldü.
 
Yetim büyüdü.
 
Üvey evlat oldu.
 
Tutuklandý.
 
Hapse atýldý.
 
Sürüldü.
 
Ýþsiz kaldý.
 
Þöyle yazýyordu o sýkýntýlý günlerde kaleme aldýðý günlüðüne;
 
‘Harcamalarým
 
fazla deðil, zira gelirim hep az.’
 
Hastalandý, böbreklerinden.
 
Vuruldu, göðsünden.
 
Mesleðinden atýldý.
 
Ýdama çarptýrýldý.
 
Kardeþleri öldü.
 
Çocuðu olmadý.
 
Boþandý.
 
Karaciðeri iflas etti.
 
Evet...
 
Mustafa Kemal Atatürk bu...
 
Kýsa süren ömrüne iþte bunlar sýðdý.
 
Bütün itilaflara, itilaf yaratanlara karþý mücadele etti...
 
Türkiye Cumhuriyetini kurdu.
 
Dedelerimizden kalan topraklarýmýza göz koyan ülkelere karþý, kurtuluþ savaþýyla karþýlýk verdi.
 
Yer yüzünde hiç bir komutanýn askerlerine söyleyemediði muhteþem komutu yalnýzca o verdi.
 
Ben size savaþmayý deðil, ölmeyi emrediyorum!
 
Sakarya, Dumlupýnar, Çanakkale, Ýzmir, Akdeniz... 
 
Kahraman ordusuyla omuz omuzaydý.
 
Cephede yattý...
 
Fýrtýna da, tipi de kar üzerinde uyudu...
 
Aç kaldý tok göründü.
 
Yiyecekleri sadece,
 
Hoþaf ve kuru ekmekti.
 
Askerinin kumanyasý bile yoktu...
 
Keskin gözleri düþmana korku verdi.
 
Kaçacak in arýyordu düþman askeri...
 
Kocatepe buna þahittir !
 
Ýzmir þahittir !
 
Akdeniz þahittir !
 
Çanakkale’de dersini alan düþman askeri buna þahittir !
 
Mustafa Kemal yenilmezdi !
 
Bütün bu yaþananlardan sonra,
 
Cumhuriyet Türkiye’si...
 
On yýlda on beþ milyon genç !
 
Demir aðlarla örüldü anayurdumuz en baþtan...
 
Onlu yýllar, yirmiyi, yirmili yýllar, kýrký elliyi buldu...
 
Altmýþ derken yetmiþ...
 
Ve...
 
Ulu önder Atatürk’ümüzün kurduðu 88 yýllýk Cumhuriyet !
 
Kimse zannetmesin,
 
Kimseler umutlanmasýn,
 
Kim kimseler heveslenmesin...
 
Kimselere verecek bir karýþ topraðýmýz,
 
Ne de bir tek çakýl taþýmýz var!
 
Ýyi biline ki;
 
“Türk milletinin bir karýþ topraðý için, millet tek vücut halinde ayaða kalkar!” diyen ölümsüz önderin evlatlarýyýz...
 
Yeni yaþýn kutlu olsun ey aziz vatan!
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3940 Defa Okundu
2011-10-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARFatoþþ 2011-10-30
kutlarým

son satýrlarý okurken aðladým. sana ne diyeyim. güzel bir yazý. tebrik ederim

Ataman BURSA 2011-10-30
Ataman aðabeyin seni kutlar

Güzel kardeþim yazýný beðenmekle kalmayýp, verdiðin o güzel mesajlarada katýlmamak elde deðil. söz yerinde kullanýlýr derler ya, iþte bu yazý o yazý. Bu arada senin yazýlarýný takip ediyorum. 1988 li yýlardan aðabeyi dediðin Ataman abinim ben. Gözlerinden öpüyorum. biliyordum birgün senin iyi bir yazar olacaðýný. Kutlarým seni maþaallah.

Hauk Karakoyun Kars-Arpaçay 2011-10-30
ÇOK GÜZEL

Ýsmail bey senin her yazýn bir birinden güzel ve anlamlý. bu yazýn insaný çok duygulanýran yazý. Ýki defa üst üste okudum. Böylesi bir yazý için seni kutlamak istedim.Ayrýca Karslý olþun iftihar vericidir.Saygýlar.

RABÝA 2011-10-30
HARÝKA BÝR YAZI

ATATÜRKÇÜ YAZAR. SENÝ CANI GÖNÜLDEN KUTLARIM. RABÝA

Nevruz Hoca IÐDIR 2011-10-29
Cumhuriyetimiz kutlu olsun

Ýsmail bey bu yazýnýzý büyük bir zevkle okudum. Cumhuriyetimizin 88 yýlýný gönülden kutluyor, büyük komutan Atatürk ve onun silah arkadaþlarýna, kurtuluþ savaþýnda þehit olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Mevlam içeride ve dýþarýda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karþý ordumuzu muzaffer eylesin, kötülere fýrsat býrakmasýn. Iðdýr dan sana çok selamlar.

SOYKAN 2011-10-29
HOCAMA SELAM...

HOCAM, CUMHURÝYET SÝZ VATAN SEVERLERÝN OMUZUNDA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEKTÝR. SELAMLAR SOYKAN.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır