KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BUNLARýN DUALARý BR, ZKRLER HEP AYNý YöNDE...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BUNLARýN DUALARý BR, ZKRLER HEP AYNý YöNDE...

Bunlarýn dualarý bir, Zikirleri hep ayný yönde... 

Türk siyaseti hallaç pamuðuna döndü...
 
Dersim böyle idi þöyle oldu,
 
Þöyleydi de böyle oldu,
 
Hele ki medya!
 
Yeni zamlar yolda,
 
Açlýk sýnýrýnda gerçek bilanço,
 
Ýþsizlik ayyuka çýktý,
 
Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü,
 
Muhalefetten sert eleþtiri,
 
Ýktidar cephesinden cevap gecikmedi...
 
Vs...vs...vs...
 
Uzaktan bakmak ne kadar zormuþ meðer !
 
Bu zatý muhteremlere inanacak olur isek, iki güne kalmaz Suriye ile savaþmaya baþlarýz.
 
Akdeniz de sular ýsýndý,
 
Suriye nin nükleer silahý var.
 
Rus savaþ gemileri Akdeniz de rink yapýyor...
 
Rusya dan Suriye karþýtlarýna göz daðý !
 
Daha neler var neler.
 
Gazete okumaya insanýn hevesi kalmýyor.
 
Bu türden haberleri okuyup ve usumuzda savaþýn hayallerini yaþarken,
 
Irak tan þap diye bir açýklama insan beynine meteor taþý gibi düþüveriyor!
 
Talabani terör örgütünün arabulucuðuna soyundu.
 
Belki de böylesi bir açýklama yapma zevkini yýllarca sabrederek bekledi.
 
Eli kanlý terör örgütünün þartlarýný sýralama cüretini bulma zevkini ve hazzýný yaþadý...
 
Burada çok ve de iyice düþünmek lazým...
 
Baðdat ý Baðdat yapan kimdir?
 
ABD !
 
Demek ki ABD isterse, terörü de bitirir, terör yanlýlarýný da...
 
Hatta ve hatta Talabani yi bile !
 
Bunlarýn niyetleri belli...
 
Bunlarýn dualarý bir !
 
Zikirleri hep ayný yönde !
 
Gözleri ülkemizin güneyinde...
 
Medyamýzýn bu konuyu gündeme getirmesi gerekirken,
 
ABD nin düzmecesi olan, Suriye üzerinde oynanan oyunlarla oyalanýp duruyorlar.
 
ABD nin ve terör örgütünün gerçek niyetlerini görmek ulusal anlamda medyanýn asli görevidir.
 
Ülkemizin güneyi, üç bacaklý doðan keçi haberinden daha önemlidir ve daha vahimdir.
 
Þunu da unutmamak gerekir ki, misaki milli sýnýrlarý olmayan ülkeler, sadece ve sadece ahirette dir !
 
Yeniden görüþmek üzere.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3881 Defa Okundu
2011-12-02

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMustafa Hoca IÐDIR 2011-12-06
Kutluyorum

Sadece ve sadece güzel tespitlerinden dolayý kutlarým.

SOYKAN 2011-12-03
HOCAMA SELAM.

HOCAM LAFI EVELEMEDEN GEVELEMEDEN DÝREK YAZIYORSUN YA ÝÞTE BU STÝLÝNE HAYRANIM. BÝRGÜN GELECEK FÝKRÝ VE ZÝKRÝ BÝR OLANLARI TARÝH AFFETMEYECEKTÝR. MEDYAYA ÝYÝ DOKUNMUÞSUN. BUNLARIN KÝ TELEVOLE GAZETECÝLÝÐÝ.SELAMLAR SOYKAN

Kerem Keremoðlu Mecidiyeköy 2011-12-03
gazetecilik bence budur.

Ýsmail bey merhaba. Okudum,düþündüm,kararýmý verdim. gazetecilik bence budur.Sana Ýstanbuldan ömür boyu yetecek kadar selamlar gönderiyorum.

Zelihal Derin ÝST. 2011-12-03
Çok güzel bir yazý

ABD ve Talabani elelevermiþler. Bu gerçeði gören gözleriniz zeval görmesin sayýn yazar.

Buroþ Sukapý Kars 2011-12-03
Sen baþtacýsýn aðabeyican

Allahýna kurban. Hayraným sana aðabeyican.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır