KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BELKýS BçER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BELKýS BçER

Belkýs Biçer 

Dün bizim Ajans ta tanýþtýk...
 
Hayvan ve doða sever bir kadýn.
 
Kars Belediyesi nin hayvan barýnaðý nda incelemelerde bulunmuþlar.
 
Çok memnun olmuþlar, Kars belediyesi nin hayvan barýnaðý evindeki izlenimlerden.
 
Kendisi Balýksesir Doðayý ve Hayvanlarý Koruma Derneði Baþkaný...
 
Kýsa süreli bir sohbet ettik kendisiyle...
 
Kýsa süren sohbetimizde güzel konulara deðindi.
 
Hayvanlarý koruyup kollamak pek o kadar da zor deðildi...
 
Sadece þefkat ve onlarý sevmek gerekliydi.
 
Orta yerde baþýboþ dolaþmak belki onlarýn kaderiydi diyor Belkýs haným.
 
Kader olmaktan çýkarmayý saðlamakta, elbetteki insanlarýn ellerinde olan yani bizlerdeydi.
 
Hak verdim bütün söylediklerine,
 
Mesela kim ister yetim büyümeyi?
 
Veya sokaklarda baþýboþ dolaþmayý...
 
Ýnsan olarak hiç birimiz elimizdeki kaderimizi deðiþtiremeyiz.
 
Ama hayvanlarýn kollanýp korunmasý elimizde olabilecek nedenlerden birisidir.
 
Hayvanlarýn sadece ve sadece sevilmeye, þevkate ihtiyaçlarý var.
 
Sadece "kuçu kuçu" demeyle bir köpeði sevemezsiniz.
 
El verdiði kadar bakýlmalý, korunup kollanmalýdýrlar.
 
Kendi çocuklarýmýza bakar gibi saðlýðýnda ve hastalýðýnda yanlarýnda olmalýyýz.
 
Hayvanlarýn iç güdüleri sevgiyi ve kaba kuvveti hissedebilir.
 
Onlarda bir can taþýyor...
 
Bugün köþe yazýmý uzun tutmak niyetinde deðilim.
 
Þunu gördüm ve takdir ettim ki,
 
Belkýs Biçer ve Kars a kadar gelip, Kars belediyesinin hayvan barýnaðýnda ki köpeklerle ilgilenen, onlarý koklayýp, hayat öpücüðü veren diðer hayvan sever konuklara da teþekkür ediyorum.
 
Güzel estantanelerin yaþandýðý hayvan barýnaðýný sevgi çemberi ile ören konuklara, Kars adýna, hayvan sever biri olarak teþekkür ediyorum.
 
Olur ya belki bir gün bir hayvancaðýzý zor durumda görürüsünüz. Veya çok mutsuz olduðunu hissederseniz,
 
DOHAYKO www.dohayko.org   veya 0539 762 47 58 nolu telden Belkýs hanýma ulaþabilirsiniz.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4376 Defa Okundu
2011-12-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARsoykan 2011-12-21
SOYKANDAN HOCAMA SELAM

Hayyyvanlarý seven hocama selam. Soykan

Mine Yoncalý KARS 2011-12-20
haklý

Semra haným haklý bence. Ýsmail beyde yazdýklarýnda haklý.

Semra Taçlý Cebeci & Ankara 2011-12-20
Belkýs haným teþekkür edebilirdi.

Bu olayý köþenize taþýmanýzý gerçekten ben memnuniyetle karþýladým. Yalnýz belkýs hanýmefendi buradan duyarlýlýðýnýza teþekkür edebilirdi. Þahsen ben onun yerine olsaydým küçücük bir yorumla teþekkür ederdim. haksýzmýyým? Size teþekkür ediyorum usta kalem Selamlar muhabbetler.

Mustafa hoca IÐDIR 2011-12-18
Duyarlý olmak insanlýk görevidir.

Ýnsan olan hayvanýda sever.

BETÜL 2011-12-18
Hayraným size..............

OBJETÝF TUTUMUNUZDAN DOLAYI SÝZ CANI GÖNÜLDEN KUTLARIM ÝSMAÝL BEY. MÜKEMMEL BÝR KÝÞÝLÝÐÝNÝZ VAR. SEVGÝYLE KALIN. BETÜL

SERHAT ERYOLCU 2011-12-18
Kalemine saðlýk

Hocam yazýlarýný büyük bir beðeni ile okuyorum. Kalemin gücü herþeye deðer aslýnda. En büyük silahta kalemdir bilene tabii...
Deðerli abim baþarýlarýnýn devamýný diliyorum görüþmek üzere...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır