KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAZETEC KMDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GAZETEC KMDR?

Gazeteci kimdir? 

Eþitlik için yazdým,
 
Eþitlik için söyledim,
 
Eþitlik için dayak yedim,
 
O günleri göremeyeceðimi bilsem de,
 
Birilerine o günleri gösterebilmek için öldüm.
 
Bu sözler Ahmet Arif’in…
 
Gazetecilik böyle bir þey olmalý…
 
Söylemeli, yazmalý, yazabilmektir.
 
Haksýzlýklarýn karþýsýnda durabilmektir…
 
Gazeteci demek; ahlaklý, namuslu, dürüst ve çalýþkan kiþilerdir…
 
Kanunlara saygýlýdýr…
 
Basýn ahlak yasalarýna uyan demektir…
 
Halkýn sesi, gözü kulaðýdýr.
 
Emekçidir,
 
Verilen emeðe saygý duyan insandýr.
 
Bir gazetenin baskýya hazýr gelmesi için gece gündüz çalýþandýr.
 
Sýcak taze haberleri okuruna an be an ulaþtýran basýn emekçisidir…
 
Beyini ve akýlý en hýzlý çalýþandýr…
 
Sorulara anlýk yanýt verebilendir…
 
Data banktýr.
 
Milyonlarca sözcük bilendir…
 
Haber için yaþamýný riske atabilendir.
 
Onun kutsal mabedi haberdir…
 
Haber onun ekmeðidir.
 
Her kesime hitap edebilendir…
 
Renk, dil, din, mezhep ayrýmý yapmayandýr…
 
Evrenselliði savunandýr.
 
Hayata bakýþ açýsý çok geniþtir…
 
Barýþ yanlýsýdýr.
 
Zeytin dalý, beyaz güvercin sempatizanýdýr…
 
Yitikleri bulup kavuþturan,
 
Ülkesinin baþarýsýna sevinen, baþarýyý sür manþetten, bayram havasýnda verebilendir.
 
Bayramlarý darülaceze de geçiren,
 
Yaþlýnýn elini öpüp, bayram þekeri ikram edebilen,
 
Ülkesini dýþarýya karþý korkusuzca savuna bilendir…
 
Savaþta,
 
15 Mayýs 1919 da düþmana ilk kurþunu sýkandýr!
 
Ve gazeteci kimdir?
 
Dünya basýn özgürlüðü sýralamasýnda,
 
178 ülke arasýnda, 102’nci sýradan 138’inciliðe gerileyendir.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3215 Defa Okundu
2012-01-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARLeyla Esmer 2012-01-11
ÖZGÜR BASIN

DEMOKRASÝNÝN ADI ÖZGÜR BASIN OLMALIDIR.

Dr.Nazmiye Makasçý Ýzmir//Buca 2012-01-11
basýnýn sesi

Bu gidiþ ile 138. sýralardan dahada aþaðý ineriz. Basýn müþterek ses olamamýþ, sesini kýsmýþlar. Volum ayarý ile kim oynadýysa. yazýnýza katýlýyorum. Baþarýlar.

Ümit KÖY 2012-01-11
Özgür olma yolunda sabýr diliyorum

Özgür basýn halkýn sesi olacaktýr. Pek fazla özgür gibi görünmüyor. Sizlere sabýr diyorum.

Rabia 2012-01-11
Kutluyorum

Yine gurur verici bir yazý çýkarmýþsýn. Gazeteciler gününüzü bende kutlarým. Rabia

NESLÝHAN (Antalya) 2012-01-11
Mükemmel olmuþ

Doðrularýn kalemi.Canýmsýn sen.Bayramýnýz kutlu olsun

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır