KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KHA K YAþýNDA

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KHA K YAþýNDA

KHA iki yaþýnda 

Ýlk yazýmýn ardýndan þöyle bir geriye baktým.
 
730 gün...
 
Kafkas Haber Ajansý hýz kesmeden yayýnýna devam etti.
 
Yurtta ve Kars’ta yaþanan güncel olaylarý haber formatýnda okurlarýna ulaþtýrdý.
 
KHA’ya abone olan gazeteler ve diðer ajanslar dolu dolu haber yayýnlama zevkini yaþadýlar.
 
Okurlarý ayrý bir þevkle KHA’yý tekip ettiler.
 
Ajans olmanýn özel bir ayrýcalýðý vardý...
 
Muhabir aðýnýn geniþ ve uzun olmasý gerekliydi.
 
Sadece Kars deðil, yurttaki sýcak geliþmeleri de takip etmek gerekliydi.
 
KHA bunlarýn hepsine yetti...
 
Anlýk haberlere, sýcak ve taze geliþen olaylara KHA logosu damgasýný vurdu.
 
Her geçen gün ziyaretçi sayýsý fazlalaþtý.
 
Haberler, yerini daha yeni habere býraktý.
 
Resimlerdeki bolluk ve kalite okurunu tatmin etmeye yetti...
 
Köþe yazarlarý sayýsý arttý.
 
Kýsa zaman da Kars’ýn, belki de Doðu Anadolu’nun en fazla yazar kadrosuna sahip oldu.
 
Genel Müdürümüz sayýn Bedir Altunok, daha fazla mesai harcayarak, gece geç saatlere kadar Ajansýný bir bebek gibi severek, saçýný okþayarak büyüttü...
 
Telefonu ve telsizi 24 saat açýk kaldý.
 
Doðru haberin adresini KHA ile güncelledi.
 
Her sabah,
 
Öðrencisi, köylüsü, kentlisi ve esnafý...
 
Gurbetteki Karslýlar, sabahýn ilk saatlerinde bilgisayarlarýný açar açmaz KHA ile buluþtu.
 
Kars’ý kokladýlar...
 
Kars’ý kucakladýlar.
 
Resimlerine doyasýya baktýlar.
 
En önemlisi yurtta ki ve Kars’ta ki geliþmeleri an be an KHA ile öðrendiler, haberdar oldular.
 
Evrenselliði savunan, kimi kimselerin özel durumlarýna müdahil olmayan,
 
Tarafsýz ve baðýmsýz gazetecilik anlayýþý ile Kafkas Haber Ajansý gönüllerde taht kurdu.
 
Ýlkeli ve seviyeli yayýn yaparak, basýn ahlak kurallarýna riayet etti...
 
Kýt ve az imkanlarla; Kars’ýn, Kafkasya’ya açýlan en büyük haber portalý oldu.
 
Gururla ve heyecanla geçen iki koca yýl...
 
KHA ailesinde olmaktan çok mutlu olan ben...
 
2012 yýlýnda yine bu güzel aile arasýnda “yerimi alacaðýmý” beyan eden ben!
 
KHA ‘da sizler için yazmaya devam edeceðim...
 
Yeni yaþýn hayýrlý olsun; güzel, genç ve yakýþýklý ajansým.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3994 Defa Okundu
2012-01-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARLeyla Esmer (ev tekstil) Alibeyköy 2012-01-27
kha istanbulda gururumuz oldu.

kha karsýn sesi oldu. yeni yaþýný caný gönülden kutluyorum. ismail bey sayenizde güzel yazýlar okuduk.istanbuldan selamlar sevgiler muhabbetler diliyorum.

Dr. Serap Akar Ilgýn/ KONYA 2012-01-27
Tebrik ederim

Ýsmail bey yeni yaþýnýzý kutlar, geçen yýl olduðu gibi doðrularýn sesi olmanýzý temenni ediyorum.

Sarýkýz Duran 2012-01-27
Kutlarým

baþarýlarla dolu nice yýllar.

Kars sevdalýsý 2012-01-25
Gönülden Kutluyorum

KHA KARSIN GURURU......ÝSMAÝL BEY KALEMÝNE SAÐLIK. ÝYÝKÝ VARSIN VE YAZIYORSUN.

Binnur Rüya AYDIN Demetevler/Ankara 2012-01-24
bende kutlarým

baþarýlarla dolu nice yýllara. ankaradan þahsýnýza ve ajansýnýza çok selamlar. Binnur Aydýn

ÖZLEM KARAKOYUNLU ÇILDIR/ARDAHAN 2012-01-24
KUTLAMA

YENÝ YAÞINIZI KUTLAR, ÝYÝ GÜZEL HUZURLU HABERLER VERMENÝZÝ TEMENNÝ EDÝYORUM.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır