KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PROF. DR. YAVUZ ÖZTüRKLER

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         PROF. DR. YAVUZ ÖZTüRKLER
Prof. Dr. Yavuz Öztürkler
  
Bilim adamý,
 
Profesör…
 
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde görev yapýyor.
 
VHO Baþkanlýðýnýn yanýnda,
 
Bir gönül adamý…
“Sevmeyen yok” desem yeridir.
 
Veteriner Fakültesi öðrencilerinin yaný sýra,
 
Diðer fakülte öðrencilerinin de dilinden düþürmediði ve insanlýðýndan çok söz ettiren bir güzel insan.
 
Bizim ajansta yazýyor…
 
Ýyi de yazýyor.
 
Ayný sütunlarda yazmaktan gurur duyduðum bir vefalý dost!
 
O kadar çok faaliyetleri var ki…
 
Yazmakla saymakla bitirmek mümkün deðil.
 
Bilgi ve birikimini hayvan üreticisiyle paylaþýyor.
 
Paylaþmayý biliyor.
 
Köylere sýk sýk ziyarete gidiyor.
 
Köylüler Yavuz hocayý baðýrlarýna basýyor…
 
Beþeri unsurlarý iyi kullanan ve insani iliþkilerde on numara bir insan.
 
Þu çalýþmalarý oldu, þöyle faaliyetlerde bulundu, bilimsel makalesi böyleydi þöyleydi de demeyeceðim… 
 
Çünkü iyi biliyor ve tanýyorum…
 
Hepsi bir birinden güzel ve takdire þayan çalýþmalar yaptý…
 
Hayvancýlýk nedir?
 
Ülkemizde hayvancýlýðý etkileyen faktörler nelerdir?
 
Hayvan soylarýnýn ýslahý nasýl yapýlýr?
 
Besi ve ahýr hayvancýlýðý nasýl olmalýdýr?
 
Türkiye’de hayvan varlýðý ve coðrafi daðýlýþý nasýldýr?
 
Küçükbaþ hayvancýlýk hangi bölgelerde daha çok yapýlmaktadýr?
 
Koyun yetiþtiriciliðinin Kars’ta ki ve ülkemizdeki sorunlarý nelerdir?
 
Büyükbaþ hayvancýlýk hangi bölgelerde daha fazla yapýlmaktadýr?
 
Büyükbaþ hayvancýlýk Kars ve civarýnda nasýl geliþmelidir?
 
Bütün bunlarý Yavuz hocama sormayacaðým.
 
Sormak istediðim üç büyük sual þu…
 
Bütün büyük çalýþmalarýnýn arasýna, akademik kimliðinin ve bilim adamý olmanýn yanýnda, insanlara kendini nasýl sevdirdin?
 
Veya nasýl baþardýn?
 
O sevimli yüreðini nerede, nasýl büyüttün?
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3711 Defa Okundu
2012-06-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKars sevdalýsý 2012-06-13
Bunu bir düþünün hocam

Yavuz hocam sizi daha büyük büyük yerlerde görmek isteriz. Milletvekili !.....

Ayþecik..................................... 2012-06-12
Herkes onun gibi olmalý

Tebrik ederim. saygýyla eðiliyorum .Takdire þayan iþler yapmýþsýnýz sevgili hocam. Sevgiler hocam..........

Güneþþþ 2012-06-12
Adam gibi adam

Yavuz hocama selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Adam gibi adam.

GÖNÜL PERVANA 2012-06-12
Herkes onun gibi olmalý

Okuyup anladýðým kadarýyla Örnek Hoca

Ahmet 2012-06-11
Deðerli hocama..................

YAVUZ HOCAM Allah ne muradýn varsa versin.

Sevil 2012-06-11
Yavuz hocam bir tanedir

Yavuz hocamý yazan elleriniz dert görmesin
O bir tanedir Çok babacandýr.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır