KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PETROLLE GöZü DOYMAYANLAR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         PETROLLE GöZü DOYMAYANLAR
Petrolle gözü doymayanlar
 
Bir dost,
 
Üçüncü dünya savaþý su yüzünden çýkacak demiþti.
 
Dostumun bu tezi bana uzak kalmakla beraber, aksine petrol üzerine çýkacak deseydi daha çok inandýrýcý gelebilirdi…
 
Orta doðu bulgur gibi kaynýyor.
 
Suriye de iç savaþ hýz kesmeden devam ediyor ve yüzlerce masum insan hayatýný kaybediyor.
 
Bütün kötülüklerin baþý petrol ve ona göz koyan süper güçler…
 
Esmer tenli, kara gözlü bebelerin ölümüne sebebiyet veren þeytan pisliði!
 
Suudi Arabistan’a bakýnýz,
 
Suudiler þeriat sistemiyle yönetiliyor.
 
Demokrasi var mý?
 
Yok!
 
Petrolleri; bu dünyayý býrakýn, dokuz gezegene yetecek kadar çok…
 
Peki neden Irak ile Suriye?
 
Veyahut Kuveyt ve Birleþik Arap Emirlikleri deðil?
 
Amerika’nýn Orta doðu politikasý tamamýyla petrol üzerine endekslenmiþ ve konuþlanmýþ vaziyette…
 
Dünya da ki petrol rezervleri sadece Arap yarýmadasýnda bulunmakla beraber,
 
Petrolle elde edilen yüzlerce elementler var.
 
O kadar çok deðerli bir maden ki,
 
Ýnsan hayatý yanýnda çok ucuz kalabiliyor!
 
Amerika’nýn Orta doðu’dan zaferle ayrýlmasý durumunda,
 
Þu tablonun ortaya çýkacaðý gerçeði vardýr.
 
ABD’ye saðlayacaðý büyük kazanç, dünyanýn en büyük petrol rezervlerini kontrol altýna almýþ olacak.
 
Dostumun su meselesine gelince,
 
Haksýzdýr demiyorum…
 
Petrolle gözü doymayanlar,
 
Yarýn, ertesi gün Dicle ile Fýrat’a biz de ortaðýz derler.
 
Dünyada ki en büyük su rezervlerine sahip bizim ülkemizdir.
 
Derelerimiz,
 
Çaðlayanlarýmýz,
 
Nehirlerimiz,
 
Daðlardan akan mis gibi gözelerimiz…
 
Ve en önemlisi üç etrafý denizlerle çevrili ülkemiz var.
 
Çanlarýn su için çalmamasýna dikkat etmeliyiz…
 
Amerika bu! Belli mi olur?
 
Bir bakmýþsýnýz,
 
Kocaman Büyük Okyanusu kurutup,
 
Van gölümüze göz koyabilir.
 
Dostum, senin sözünü dikkate almamýþtým belki ama haksýz da deðilmiþsin.
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3625 Defa Okundu
2012-09-30

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBinnur Rüya 2012-10-03
Güzel bir yazý

Okumaktan büyük zevk aldým.

HAKKI ERCAN 2012-10-02
FEVKALEDE YERÝNDE BÝR YAZI

ÝSMAÝL BEY, O KADAR DOKUNAKLI BÝR YAZI KÝ, VERDÝÐÝNÝZ MESAJ YABANA ATILACAK CÝNSTEN DEÐÝL. VAR OLASIN.

Terlan Yokuþ 2012-10-01
Özü güzel sözü güzel....

Özü güzel sözü güzel....

KIZBES 2012-10-01
YA NE DEMELÝ?

iSMAÝL BEY SU ÝÞÝNÝ HÝÇ DÜÞÜNMEMÝÞTÝK. NELERDE BÝLÝYORMUÞSUN SEN. ÝNCEDEN ÝNCEDEN VERDÝÐÝN MESAJ YERÝNDE OLMUÞ. AMMAN SUYUMUZA SAHÝP ÇIKALIM. NE OLUR NE OLMAZ ALÝMMALLAH...........

Engin PEKGÜN Ulus / ANKARA 2012-10-01
Budur gerçek olan

Kral gazeteciden enfes ve mesaj içeren pek güzel bir yazý. Kutlarým

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır