KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KýRK YAþýNDA, DAð BAþýNDA

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KýRK YAþýNDA, DAð BAþýNDA
Kýrk yaþýnda, dað baþýnda
 
Þehitlerimiz,
 
Gazilerimiz…
 
Yerinden yurdundan mahrum býrakýlan,
 
Boþaltýlan köyler, mezralar, terk edilen ana baba yurdu...
 
Vatan savunmasýnda görevli askerimizi kalleþçe vuran,
 
Yüzlerce bebeleri, gençleri yetim býrakýp,
 
Baba üzerine kurulan hayalleri katledenler!
 
Sormak isterim,
 
Bunlara mý aðlan malý?
 
Dað da,
 
Yol da,
 
Köprü de
 
Mayýn tuzaðýna basýp,
 
Kolsuz bacaksýz býrakýlan,
 
20 yaþýnda ki fidan gibi gençlerimizin dünyasýný karartan kalleþlere mi aðlanmalý?
 
Veyahut Güneydoðu’nun ismini tarihe terör bölgesi olarak yazdýranlara mý?
 
Özellikle Doðu ve Güneydoðu da sosyal faaliyetlerin önüne geçip,
 
Güneydoðu halkýnýn kaynaþmasýna,
 
Ülkesinin birlik ve beraberliðine duyarlý olan halka karþý mani olanlara mý aðlan malý?
 
Doðulu vatandaþlarýmýzýn etnik köken ayrýmý ve ýrkçýlýk yoluyla batýdan kopartýlmasýn da baþ rol oynayan,
 
Ülkemizin bölünmez bütünlüðüne büyük darbeyi hazýrlayýp vuran canilere mi aðlan malý?
 
Öðretmen,
 
Ebe,
 
Hemþire,
 
Doktor,
 
Ýþçi,
 
Memur,
 
Mühendis…
 
Bu insanlarý kaçýrýp öldürenlere mi aðlan malý?
 
Nasýl olur da bunlara masum çocuklar diyebilirsiniz?
 
Evladým diyemezsiniz bunlara!
 
Kandýrýlmýþ çocuklar diyemezsiniz!
 
Hain pusularýn baþýnda bekleyen,
 
Ellerinde ithal silahlarý, bazukalarý bulunan,
 
Kýrk yaþýnda, dað baþýnda,
 
Sünnetsiz insanlara karþý nasýl olur da aðlarsýnýz?
 
Ýnsan sadece insaným diyebilene aðlar.
 
Canilerin ve katillerin bu grupta yer almasýna imkan yoktur, olmamalýdýr!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5951 Defa Okundu
2012-10-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARAhmet K.BULUT 2012-10-14
SENÝ SEVÝYORUZ BÜYÜK YAZAR

Merhamet sahibi, sever yardýmý
Ölçülü atar, yaþamda adýmý
Bak çevrene hiç insanlýk kaldý mý?
Ýnsan gibi insan kalmýþ Ýsmail


Kamil görünümlü, olgun yapýsý
Tüm dostlara açýk onun kapýsý
Kalmaz kimselere, dünya tapusu
Özü ile uygun yaþar Ýsmail

ÞÝÝR : Süleyman Zaman

Rabia 2012-10-14
Beðendim...Bravoo

Seni severim bilirsin. Bu yazýnýzdan sonra daha çok sevdim. Rabia

HAKKI ERCAN 2012-10-14
Emeðine yüreðine saðlýk

Ýsmail bey sen benim baþýmýn tacýsýn. Yazarlýk budur iþte. Maþallah tebrik ediyorum.

KILIÇ 2012-10-14
Çok beðendim.

Ya bitecek ya bitecek. Yazara sevgiler.

M.Emin KUÞ 2012-10-14
Bilinçli bir yazý

Bunlarýn çoðu ermeni bir zamanlar televizyonlar çoðunluðunun sünnetsiz olduðunu söylüyordu. yazýnýz on numara. kutlarým sizi.

Arzu Can Baþak 2012-10-14
Mükemmelsin ismail

Yazdýklarýna baþtaaan aþaðý katýlýyorum. Sen mükemmelsin caným benimmm.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır