KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NE FORMASYON VARDý, NEDE KPSS...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         NE FORMASYON VARDý, NEDE KPSS...
Ne formasyon vardý, nede KPSS...
 
Ceketimi satýp seni okutacaðým…
 
Çok eskiden büyüklerin sýkça kullandýðý klasik laflardan birisiydi…
 
Eðitim için tüm zorluklara katlanacaðýnýn ifadesiydi bu sözler…
 
Sen oku, gerekir ise paltomu satarým…
 
Düþünebiliyor musunuz?
 
Büyütüp yetiþtirdiðiniz evladýnýzýn okumasý…
 
Ýþe güce kavuþmasý kadar güzel bir þey olabilir mi?
 
Emeði ile okuyup bir yerlere gelenler çok eskidendi…
 
Köy enstitüleri, öðretmen liseleri derken ardýndan eðitim enstitüleri...
 
Ebe okulu, hemþirelik…
 
Öðretmen okulunu bitiren öðretmen, ebe okulunu bitiren ebe olarak tayin oluyordu…
 
Mühendis ve veteriner hekimin göreve atanmasý bir iki ay içerisinde gerçekleþiyordu…
 
Týp mezunu doktor parmakla gösteriliyordu.
 
Satýlan ceketle okutulan eserlerdi bunlarýn hepsi…
 
Tahsilli kiþiye önem verilir, mesleðine saygý duyulurdu.
 
O yýllarda ne formasyon vardý, nede KPSS...
 
Þimdi gelinen noktaya bakýyoruz.
 
Üniversiteler, her yýl binlerce mezun veriyor.
 
Ülkemizde binlerce diplomalý iþsiz kol geziyor…
 
Baba, ana, aðabeyi, akraba eline bakan, binlerce üniversite mezunu gençlerimiz var.
 
Patates, biber satan, cep telefonu tamirciliði yapan bilgisayar ve elektrik mühendisleri…
 
Hele bir de uçak, uzay mühendisliði var ki, dostlar baþýna…
 
Her ile bir üniversite kuruldu…
 
Denildi ki, herkes memleketinde okusun.
 
Elbette ki okumak güzel...
 
Ardýndan ne söylendi?
 
Her üniversite mezunu iþe girecek diye bir kural yoktur…
 
Kuralý koyanlar, bu üniversiteleri kurmadan önce iþsizliðin muhasebesini iyi yapmalýydýlar.
 
Peki ya iþsizliði istihdam etmek kimlerin göreviydi?
 
Üniversiteleri açmaya gelince kolay oluyor da, konu iþe gelip dayanýnca kural mý oluyor?
 
Üzülüyorum…
 
Hakikaten üzülüyorum.
 
Yol parasý,
 
Yurt parasý,
 
Ýkinci öðretimlerde harç parasý,
 
Giyim kuþam…
 
Tonlarca zahmet…
 
Bir öðrenci babasýnýn satýlacak olan köhne ceketi, bütün bunlarý karþýladýðýna göre,
 
Kocaman devlet baba, iþsizliði kucaklayacak ceketi bulamýyor mu?
 
Yeniden görüþmek
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5071 Defa Okundu
2013-05-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÝSMET 2013-05-16
devamýný bekliyoruz

ÝSMAÝL BEY BÖYLE GÜZEL KONULARI ÝÞLEYEN YAZILARINIZIN DEVAMINI DÝLÝYORUM.

HAKKI ERCAN 2013-05-12
MUHTEÞEM BÝR YAZI

YARADAN YAR VE YARDIMCIN OLSUN ÝSMAÝL BEY. MUHTEÞEM BÝR YAZI. YAZINA DOÐRULUÐUNDAN DOLAYI ÞAPKA ÇIKARIYORUM.SELAM SEVGÝ VE MUHABBETLE BÜYÜK ÜSTAD

Dilan 2013-05-12
Hoþ bir yazý.

Öðrencileri düþünen büyük üstada selam olsun.

soykan 2013-05-12
hocam güzel incilere devam ediyor.

hocam bizden daha büyükler yoklukla okudular. Maþallahlarý vardý yani tek maaþla nasýl mücadele ettiler. Yazýnýz her zaman ki gibi on numara. Baþarýlar hocam.

MUHAMMET YILKA ANKARA 2013-05-12
DOÐRULARI YAZI YORUM

EN GÜZEL YAZI BU YAZI. YAZANIN ELÝNE DÝLÝNE SAÐLIK.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır