KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAZDýKLARýM DüþER M TARH KTAPLARýNA?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAZDýKLARýM DüþER M TARH KTAPLARýNA?
Yazdýklarým düþer mi tarih kitaplarýna?
 
Ne söylesem,
 
Neye sussam?
 
Ovalarý daðlarý vadileri, denizleri yazsam,
 
Nereden haberleri olacak?
 
Geçmiþi anlatsam, geçmiþ geçmiþte kalmýþtýr…
 
Dünü hatýrlamak bile istemez çoðu zaman insan.
 
Yarýný yazamam…
 
Çünkü henüz yarýn olmadý ki,
 
Susacak olur isem, kabul sayýlýr, ret ettiðim her þey.
 
Ýtaat etmiþ olurum…
 
Ýsyan ettiðim her þeye karþý!
 
Zulüm olur bazen susmak, sesini çýkarmamak…
 
Bazý zamanlar dayatmak, direnmek istiyorum beynime,
 
Düþüncelerimi susturmak adýna…
 
Ne yaparsam yapayým, düþüncelerim hep galip geliyor.
 
Neyi yazayým diye usumu zorlarken saatlerce, kafamda artçý depremler oluþuveriyor…
 
Hayatýn zorluklarýný yazayým dedim.
 
Herkes biliyor zaten.
 
Söz gümüþ, sükun altýn...
 
Yüreðim gümüþten yana her daim.
 
Yazarsam, yazdýklarým, söyleyeceklerim düþer mi tarih kitaplarýna dip not olarak?
 
Ben gerçekleri yazdým diyor gönlüm, siz inanmasanýz da…
 
Ben okuduklarýmý, bildiklerimi, gördüklerimi yazdým.
 
Omuzlara karabasan gibi düþen yoksulluðu,
 
Ýþ olmayýnca, defi defterini toplayýp, doðduðu topraklarý terk edenleri,
 
Her gün kazan kaldýran dar gelirliyi…
 
Bir dert ile uyuyan, sabahlarý bin dertle ile uyanan,
 
Alacaðý vereceðini karþýlamayan,
 
Maaþýna gülünç zam verilen emekliyi, memuru, iþçiyi, iþsizliði, gençleri yazdým...
 
Ve binlerce insaný!
 
Bugün ne yazayým diye kara kara düþünürken,
 
Klavye ye bir dokundum bunlar döküldü elimden…
 
Uzun uzadýya düþündüm de,
 
Benim için,
 
En güzelini Fuzuli söylemiþ…
 
Söylesem tesiri yok, sussam gönül razý deðil.
 
Yeniden görüþmek üzere…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5483 Defa Okundu
2013-05-25

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARPerihan Kamiloðlu Antalya 2013-05-30
Objektif olmaznýzdan dolayý kutluyorum

ismail bey halkýn sesi olmaya devam ettiðiniz için ve objektif olduðunuzdan dolayý sizi kutluyorum

Nazan Bahtiyaroðlu 2013-05-29
Iþýk saçan bir güzel yazý.

Seni çok yaþa emi...... çok beðendim. düþünen o aklýna, güzel yüreðine saðlýk.

Melek Tamay Ýzmir Bornova 2013-05-28
Kalemin dert görmesin.

Gerçekleri yazan kaleminiz eliniz dert görmesin ismail bey

DR.NAZMÝYE ÖZ 2013-05-26
ortak mesaj gibi

DOKUNAKLI OLMAKLA BERABER ÝNSANLARI DÜÞÜNDÜRÜP, ORTAK DERTLERÝNE VURGU YAPILAN GÜZEL BÝR YAZI.

Ruhi Ostim 2013-05-26
Dosta selam iyi bir yazý çýkarmýþsýn

Konuya yazýnýn içerisinde vurgu yapýlmýþ. Çok uyanýk yazýlan kurnaz ve güzel bir yazý kutluyorum dostum

Erzurumlu Kemal 2013-05-26
çok beðendim

harika yazmýþýn güzel kardeþim. Ýnan çok hemde öyle çok beðendimki sorma gitsin

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır