KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖLüMLERE SEBEBYET VEREN þEYTAN PSLð!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÖLüMLERE SEBEBYET VEREN þEYTAN PSLð!

 Ölümlere sebebiyet veren þeytan pisliði!

Bir dost,

Üçüncü dünya savaþý su yüzünden çýkacak demiþti.

Dostumun bu tezi bana uzak kalmakla beraber, aksine petrol üzerine çýkacak deseydi daha çok inandýrýcý gelebilirdi…

Orta doðu bulgur gibi kaynýyor.

Suriye de iç savaþ hýz kesmeden devam ediyor ve yüzlerce masum insan hayatýný kaybediyor.

Bütün kötülüklerin baþý petrol ve ona göz koyan süper güçler…

Esmer tenli, kara gözlü bebelerin ölümüne sebebiyet veren þeytan pisliði!

Suudi Arabistan’a bakýnýz,

Suudiler þeriat sistemiyle yönetiliyor.

Bu ülkede demokrasi var mý?

Yok!

Petrolleri; bu dünyayý býrakýn, dokuz gezegene yetecek kadar çok…

Peki neden Irak ile Suriye?

Veyahut Kuveyt ve Birleþik Arap Emirlikleri deðil?

Amerika nýn Orta doðu politikasý tamamýyla petrol üzerine endekslenmiþ ve konuþlanmýþ vaziyette…

Dünya da ki petrol rezervleri sadece Arap yarýmadasýnda bulunmakla beraber,

Petrolle elde edilen yüzlerce elementler var.

O kadar çok deðerli bir maden ki,

Ýnsan hayatý yanýnda çok ucuz kalabiliyor!

Amerika’nýn Orta doðu’dan zaferle ayrýlmasý durumunda,

Þu tablonun ortaya çýkacaðý gerçeði vardýr.

ABD dünyanýn en büyük petrol rezervlerini kontrol altýna almýþ olacak.

Dostumun su meselesine gelince,

Haksýzdýr demiyorum…

Petrolle gözü doymayanlar,

Yarýn, ertesi gün Dicle ile Fýrat’a biz de ortaðýz derlerse sakýn þaþýrmayýn...

Dünyada ki en büyük su rezervlerine sahip bizim ülkemizdir.

Derelerimiz,

Çaðlayanlarýmýz,

Nehirlerimiz,

Daðlardan akan mis gibi gözelerimiz…

Ve en önemlisi üç etrafý denizlerle çevrili ülkemiz var.

Çanlarýn su için çalmamasýna dikkat etmeliyiz…

Amerika bu!

Belli mi olur?

Bir bakmýþsýnýz,

Kocaman büyük okyanusu kurutup,

Van gölümüze göz koyabilir.

Dostum, senin sözünü dikkate almamýþtým belki ama haksýz da deðilmiþsin.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8244 Defa Okundu
2013-09-01

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARçetin 2013-09-05
helal

doðru ve vicdani tespitlerinizden dolayý kutluyorum.

özlem 2013-09-03
bence....................................

savaþlara karþý insanlýk ayaða kalkmalý

mustafa 2013-09-03
bence adil deðil

amerika ortadoðuya hakim olmak için masumlarýn ölümüne neden oluyor. bu adil bir siyaset deðildir.

Kamil 2013-09-02
abd her yarde var

UZAYDA BÝLE BUNLAR VAR ÝSMAÝL BEY. AMERÝKA EMPERYALÝZMÝ HER YERDE VAR.

soykan 2013-09-02
bu aslan yürek benim hocam ! ! !

sevgili hocam yine bomba etkisi yaratacak güzel mesajlar dolu. en derin muhabbetlerimle

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır