KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PAYLAþMAYý SADECE SANAL ALEM DE YAPýYORUZ...

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         PAYLAþMAYý SADECE SANAL ALEM DE YAPýYORUZ...

 Paylaþmayý sadece sanal alem de yapýyoruz...

Benim,

Her yýl kurban bayramlarýnda isyaným, serzeniþim ayyuka çýkar…

Elinde avucunda olmayan insanlar…

Ele bakýp dururlar…

Etrafa yayýlan kebap kokularý…

Nefsini bastýrmaya çalýþan minik çocuklar…

Evine deðil kurbanlýk koyun götürmeyi,

Kuru ekmek parasý bulamayan nice aileler var.

Allah yoluna kesilen,

Kabul edilip, edilmeyeceði bile tartýþýlacak olan kurbanýný düþünmeksizin,

Kaç kilo ete kavuþacaðýnýn hesabýný yapýp duran, et oburlar…

Buz dolaplarýna yýðýnla doldurulan, paketlenen kýymalar…

Ýki ay boyunca tadý çýkarýlarak yenilen, kurban etleri…

Kurbaný kesmesini  bilenler,

Azýcýkta yardým yapmayý marifet bilseler ne iyi olurdu…

Tok insanýn, aç insanýn halini bilmediði, görmediði, adaletsiz bir dünyada yaþýyoruz…

Toplum olarak suçluyuz.

Paylaþmayý sadece sanal alem de yapýyoruz…

Beðeni týkladýk mý iþlem bitmiþ oluyor.

Birde yoksulun kapýsýný týklatmasýný yapabilsek ne güzel olurdu…

Yoksulun gerçek dünyasýndan bihaber, aç insanlarý kaderlerine býrakýyoruz…

Terk ediyoruz o güzel, o mazlum insanlarý…

Tatili uzunca olan bir kurban bayramý daha geldi.

Býçaklar bilevlendi, tavalar tencereler hazýr…

Hazýr olmayan tek þeyimiz ise vicdanýmýz…

Herkesi, bu kurban bayramýnda vicdanlarýný, insani duygularýný yoklamaya davet ediyorum…

Yiyecek etiniz az olsun ama, insanlýðýnýz çok olsun…

Yeniden görüþmek üzere esen kalýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14949 Defa Okundu
2013-10-14

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARmetin 2013-10-22
paylaþýlacak bir güzel yazý

paylaþýlacak bir güzel yazý

leyla er 2013-10-19
tebrik..........................

iyi, doðru,güzel.... seni çok yaþa..................

nazmiye öztek alanya - antalya 2013-10-19
düþüncelerine hayranlýk duyuyorum.

ince ruhlu yazarým benim.... her bayram durumu iyi olmayan insanlarý yazman oldukça güzel ve yerinde . evet toplum olarak bazý deðerleri unutuyoruz. bu yazýn yardýmlaþmak adýna güzel bir vesile olur inþallah.

mete öz 2013-10-19
sizi anlýyorum

doðru tespitlerinizden dolayý kutlarým.

haluk 2013-10-19
Nice güzel bayramlara ismail bey

Nice güzel bayramlara ismail bey

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır