KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZDE K DEMOKRAS

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BZDE K DEMOKRAS

Bizde ki demokrasi 

Aslýnda herkesin mutlaka bir eylemi vardýr.
 
Kimi þefine,
 
Bazýlarý düzene,
 
Bir baþkasý ustasýna, kalfasýna, apartman yöneticisine, tuttuðu futbol takýmýna…
 
Kimleri ise karnýný doyuramadýðý sistemin bozukluðuna karþý eylemdedir…
 
Ülkesine karþý deðil, cebine eksik para koyan patronadýr isyaný.
 
Kendisini iyi temsil edemeyen siyasetçiyedir tepkisi…
 
Hakkýný arayanlar, ülkesinin bir yurttaþý, bireyidir.
 
Ülke yasalarýnýn kendisine tanýmýþ olduðu bir haktýr, hukuktur yaptýðý eylem…
 
Demokrasidir diðer bir adý…
 
Özgür ve de hür yaþamak derler diðer adýna…
 
Ýstediðini söyleyebilmek, eylemini gerçekleþtirip, yazabilmektir demokrasi…
 
Bir de, demokrasinin daha deðiþik tarifi vardýr…
 
Boyutu aslýnda biraz uzundur.
 
Fragmaný kýsadýr.
 
Nasýl mý?
 
Eylemlerinden vaz geçeceksin,
 
Sesin gür çýkmayacak,
 
Kapýný arkadan kapatýp, seyirci kalacaksýn.
 
Kuzularýn sessizliðine bürünüp,
 
Ne verir iseler, elinizi uzatýp kabul etmekten baþka bir seçeneðiniz olmayacak…
 
Bakýn o zaman iyi, temiz ve de demokrat bir yurttaþsýn.
 
Sade ve bilinçli vatandaþsýn.
 
Bizdeki demokrasi budur!
 
Harika bir demokrasi…
 
Çerçeveletip duvarýna asacaksýn…
 
Bize yakýn demokrasiye verilebilecek en güzel örnek ise,
 
Çinli filozof Lao Tzu’ya ait bir tanýmdýr;
 
“Bilen konuþmaz,
 
Konuþan bilmez,
 
Gözlerini yum,
 
Bütün kapýlarý kapa;
 
Sivrilikleri buda,
 
Karýþýklýðý gider;
 
Iþýðý ayarla,
 
Dünyaya uyum saðla…”
 
Yani sadece demokrasinin adý var…
 
Gerisi dünyayý yönetenlerin, düzenin demokrasisi.
 
Görüþmek dileðiyle…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5589 Defa Okundu
2010-09-03

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARFiliz (melis) 2010-09-15
en güzel tarif

en güzel demokrasi tarifi.kutlarým sayýn yazar.

Kuvayi Milliye Savunucusu 2010-09-05
SÜPER

bu yorumumu samimi duygularla söylüyorum aynen beni anlatmýþsýnýz sayýn yazar. sizi kutluyorum, binlerce defa tebrik ediyorum...

NURCAN 2010-09-05
BRAVO....

BRAVO ÝSMAÝL BEY. DEMOKRASÝ NÝN TARÝFÝNÝ ÇOK GÜZEL ÝMA ETMÝÞSÝNÝZ. GERÇEKLER BÖYLEDÝR. BÝLEN KONUÞMAZ KONUÞAN BÝLMEZ.

Talat Bekki 2010-09-05
hakkýmýzý savunmalýyýz.

Ýlkel bir yaþam istemiyorsak ozaman demeokrasinin gereklerini yerine getirmek lazým. yani hakkýmýzý hukukumuzu savunacaðýz. aksi halde yok olmaya makumuz. Halka verdiðimiz mesajýnýz gayet yerinde ve mükemmel.

Ýlayda 2010-09-04
Fiþek gibi bir yazý

Fiþek gibi bir yazý:::Güzel çok güzel.

Nurettin 2010-09-04
Nemelazýmcýlýk hakim

Sokakta millete demokrasi nedir sorsanýz, inan kimse terifini yapamaz. Halkýmýzda birazda nemelazýmcýlýk var.Yazýnýza katýlýyorum. Bana dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn gibi bir durum var þuanda.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır