KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Suruç Kadýn Kültür Merkezi Öðrencileri Sinemada - Þanlýurfa Suruç haberleri
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Suruç Kadýn Kültür Merkezi Öðrencileri Sinemada - Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan’ýn himayesinde kurulan Þanlýurfa Merkez ve Ýlçelerinde bulunan
2011-04-12 - 13:46
ÞANLIURFA
Facebook'ta Paylas

Suruç Kadýn Kültür Merkezi Öðrencileri Sinemada 

Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan’ýn himayesinde kurulan Þanlýurfa Merkez ve Ýlçelerinde bulunan
25 Kadýn Kültür Merkezinde çalýþmalar sürüyor.
 
Suruç Kadýn Kültür Merkezi 2.kademe Okuma yazma örencilerine Ýlçe Kaymakamlýðý
tarafýndan kurs bitirme hediyesi olarak sinema gezisi düzenlendi.
 
Sinemada güzel vakit geçiren kursiyerler, ilk defa sinemaya gittiklerini söylediler. Özellikle
yaþý büyük olan iki kursiyer sinemayý hep duyduklarýný ama nasýl bir yer olduklarýný
bilmediðinden çok merak ettiklerini dile getirdi.
 
Birim sorumlusu Ýslim Kandemir, bu etkinlik için kursiyerler adýna ve Kadýn Kültür Merkezi
adýna Kaymakam Alpaslan Yýlmaz'a teþekkür etti.
 
Kadýnlar "Ýslamda Aile Hayatý ve Kadýnýn Rolü" Konulu Seminere Katýldý
 
Devteþti (2) Kadýn Kültür Merkezinde "Ýslam’da Aile Hayatý ve Kadýnýn Rolü" ve "Yanlýþ
Töre ve Ýnanýþlar" konulu seminerler düzenlendi.
 
Seminer Ýl Müftülüðünden gelen, Müftü Yardýmcýsý Þadiye Yýlmaz ve Din Hizmetleri
Uzmaný Ayþe Boloður tarafýndan verildi.
 
Ýlk olarak bayanlara "Ýslam da Aile Hayatý ve Kadýnýn Rolü" adlý seminer Þadiye Yýlmaz
tarafýndan sunuldu. Þadiye Yýlmaz selamlama konuþmasýndan sonra sözlerine þöyle devam
etti " Ýslam aileye önem verir, Kadýn ailenin temel taþýdýr, huzur ve güven kadýn sayesinde
saðlanýr" dedi.
 
Kadýn haklarýnýn neler olduðu ve kadýnýn aile içindeki rolleri anlatýldý. Mutlu bir aile olmak
için aile de, sevgi, saygý, hoþgörü, sadakat ve sorumluluk duygularýnýn olmasý gerektiði
vurgulandý.
 
"Yanlýþ Töre ve Ýnanýþlar" konulu seminer ise Ayþe Boloður tarafýndan sunuldu. Töre
cinayetlerinin ne dini, ne de insani açýdan savunulacak ve dayandýrýlarak haklý bir
yönünün olmadýðýný belirten Boloður, "Ýnsanýn her þeyin üstündedir, Rabbin verdiði caný
alma yetkisine sahip deðiliz" dedi. Baþlýk parasý almanýn, küçük yaþta kýz çocuklarýný
evlendirmenin, ailelerin berdel uygulamasý yapmasýnýn yanlýþ olduðunu vurguladý. Batýl
inanýþlarýn da ele alýndýðý seminerde, sihir ve büyüye inanmanýn, nazar boncuðu takma gibi
davranýþlarýn doðru olmadýðýný anlattý.
 
Seminer sonunda Ayþe Haným ve Þadiye Haným bayanlarýn sorularýný cevaplandýrdý.
(ME-BA-S) ÞANLIURFA/SURUÇ (KHA) - MÜSLÜM ERGÜNHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2913 Defa Okundu

YORUMLAR

Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta 1 yýlda 3 bin 631 kadýn kurs gördü Dünya Kadýn Çiftçileri Günü Aðrýlý kadýn giriþimciler, Güneydoðu’daki yöresel ürünler pazarýný inceledi Karslý kadýnlar halý kursunda Karaçanta, GKD’yi ziyaret etti Karslý Kanaat Önderi Kadýnlar geziden döndü Karslý Kanaat Önderi Kadýnlar Ayaða Kalktý Gelin-Kaynana iliþkileri… Aþçý Çýraðý Yardýmcýlýðý Kursu sona erdi Kars, Kadýn Dostu Kent mi? Bu kurslar kadýnlara ilaç gibi geliyor Recep Ývedik 4 Full Ýzle | HD Film Ýzle, 720p-1080p Türkçe

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır