KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinden Öðretmen okullarýnýn kuruluþ etkinliði
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinden Öðretmen okullarýnýn kuruluþ etkinliði
2012-03-17 - 15:55
KARS
Facebook'ta Paylas

Kars Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencilerinden Öðretmen okullarýnýn kuruluþ etkinliði 

Öðretmen Okullarýnýn kuruluþunun 165. yýldönümü nedeniyle, Kars Anadolu Öðretmen Lisesi öðretmen ve öðrencileri tarafýndan kutlama programý düzenlendi.
 
Halk Eðitim Merkezi Çok Amaçlý Salonu’ndaki programa Vali yardýmcýsý Ünal Coþkun, Milli Eðitim Müdürü Yýldýrým Alkýþ, Okul Müdürü M. Kaan Ýlgar, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý.
 
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan bir konuþma yapan Okul Müdürü M. Kaan Ýlgar, güçlü bir devlet, müreffeh ve huzurlu bir geleceðin ancak çocuklarýn ve gençlerin iyi eðitilmesiyle mümkün olabileceðini ifade etti.
 
Ýlgar daha sonra þunlarý söyledi:
“Bunu bilen ecdadýmýz öðretmenleri hep baþ tacý yapmýþtýr. Bizim tarihimizdeki önemli zatlarýn kendileri kadar hocalarý da bilinir ve tanýnýr. Ancak bugünkü anlamda öðretmen yetiþtiren ilk kurum, 16 Mart 1848 günü yani bundan 164 yýl evvel Darülmuallim adýyla kurulmuþtur. Milli Eðitim Bakanlýðý’mýzca bugünün anýsýna 16 Mart, Öðretmen Okullarýnýn kuruluþu olarak kutlanmaktadýr. Bu vesileyle öðretmenliðin öneminin hatýrlandýðý, öðretmen adaylarýnýn mesleki heyecanlarýnýn tazelendiði, öðretmen yetiþtirmede yeni yaklaþým ve anlayýþlarýn tartýþmaya açýldýðý önemli bir gün haline gelmiþtir. Öðretmen okullarý halkasýnýn bir parçasý olarak bizde ilk defa bugünü sizlerle birlikte kutlamanýn mutluluðunu ve gururunu yaþýyoruz. Malumunuz olduðu üzere okulumun henüz ikinci yýlý bu programýn ilkini geçen yýl okulumuzda gerçekleþtirmiþtik. Bu yýl sizlerin huzuruna çýkalým istedik. Bu programlar öðrencilerimizin özgüven kazanmalarý, topluluk önünde kendilerini ifade etmeleri açýsýndan da olsa son derece önemli, mümkün olduðunca çok öðrencimizin görev almasýný saðlamaya çalýþtýk. Öðrencilerimizin yarýya yakýný bu programda sizlerin huzuruna çýkacaklar. Ben hepsini kutluyorum.”
 
Konuþmanýn ardýndan programa geçildi. Yaklaþýk 2 saat süren programda slayt gösterimi, oratoryo, rap þarkýlarý, Teyo Emi skeci, Ýngilizce Türkçe Skeç, Veli toplantýsý skeci, dans gösterisi ve Ýngilizce Türkçe þarkýlar yer aldý.
 
Programýn sonunda öðrenciler; Edebiyat Öðretmeni Gülçin Erdaðý, Ýngilizce Öðretmeni Buðra Mazlum, Meslek dersi öðretmeni Gülþen Þahin, Ýngilizce öðretmeni Orhan Köksal ve Okul Müdürü M. Kaan Ýlgar’a programda verdikleri destek ve emekten dolayý teþekkür ettiler.
(BA-BA-S) KARS (KHA) – BEDÝR ALTUNOK
 
 
 
 
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 7912 Defa Okundu

YORUMLAR

Ali Aytaç Mehmetoðlu 2012-03-17
Susus KKAÖL
bizde susuz kkaöl olarak bir program düzenledik ve cok güzel oldu kafkas ekibide vardý bence tek kelimeyle muhteþemdi özellikle tiyatroda baþrol oyuncusu çok iyiydi(bendim)...:)keske gelseydiniz:(

Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kar Korsanlarý Berlin Yolunda Kars Belediyesi tanýtým ataðýnda “Takdiri Aþk” Kitapçýlarda Olgunlu: Saat kulemizin altýnda görüþmek üzere… Kars Müzesi ve Ani Ören Yeri ziyaretleri 19. EMÝTT Fuarýnda ARÜ Tanýtýldý Milletvekillerinden Müjde! Tarihimize Sahip Çýkýyoruz Özgen Beþli, Kars’ýn kýþ ve yaz fotoðraflarýný sergide buluþturacak Arpaçay´da Kadýn Olmak, Ödüllü Fotoðraf Yarýþmasý Kars’ýn tarihi dokusu korunacak EMÝTT Fuarýnýn ardýndan… Kars Belediyesi EMÝTT Standýna yoðun ilgi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır