KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BýRAKýNDA KAçANLAR KUTLASýN, BU NE SOðUK!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BýRAKýNDA KAçANLAR KUTLASýN, BU NE SOðUK!

Býrakýnda kaçanlar kutlasýn, bu ne soðuk!

30 Ekim 2014’den 94 yýl öncesine gidiyoruz. Yani 30 Ekim 1920 tarihlerine…

Bin bir çeþit medeniyetin çetin savaþlarý geçmiþ, bu topraklarda. Bazen iklimin bu kadar sert olmasýný burada geçen savaþlara baðlýyorum.

Her sokaða baktýðýmýzda ayrý bir tarihi yapý,ayrý bir atmosfer. Sokaklarý dolaþýrken,Kars’ýn Ani Ören Yeri’ni gezip o koskoca yýllanmýþ Ani Þehri’ne baktýðýnda anlýyorsun,Kars’ý

Tapýnaðýn, kilisenin, camiinin bir arada bulunduðu bir þehir Kars,bin birçeþit kavimlere medeniyetlere  ev sahipliði yapmýþ.

Yýl 30 Ekim 2014, Kars’ýn 94’ncü Kurtuluþ Yýl Dönümü.

Ve Kars hiç deðiþmedi.Halen içinde binbir çeþit farklý kültürleri barýndýrýyor. Kürt,Türk,Azeri,Yerli,Karapapak,Terekeme kimler kimler var Kars’ta.

Kars adý gibi yani akrostiþ bir ifadeyle;

Kar

Ayaz

Rüzgar

Soðuk…

Kar,ayaz,rüzgar,soðuk diye Kars’ý adlandýrýrken;

Vakti zamanýnda Kars a gelen vatandaþýn biri,sabahýn köründe davul ve zurna sesleriyle uyanýnca hemen dýþarý çýkmýþ. Karþýsýndaki kalabalýðý görünce, kalabalýktan birine yönelerek;

‘’Hayýrdýr kardeþim bu ses, bu gürültü, davul zurna nedir?’’

‘’Kalabalýktaki adam ;Bu gün Kars ýn Kurtuluþu o yüzden kutlama yapýyoruz.’’

‘’Vatandaþ;Býrakýn gardaþým ne kurtuluþu! Býrakýn da kaçanlar kutlasýn.Bu ne soðuk ! ’’.

Soðuk ki ne soðuk…

Lakin Kars soðuklarýyla ve lapa lapa yaðan karýyla güzel. Yeter ki Kars’ta, yerel ve ulusal anlamda Kars için çalýþmalar, yatýrýmlar gerçekleþtirebilmemiz  ve umarým Kadim Þehir Kars hak ettiði deðere sahip olur.

Soðuklar diyarý Kars’ýn, ‘30 Ekim Kurtuluþ Günü’  kutlu olsun…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3013 Defa Okundu
2014-10-30

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır