KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASET ADAYLýðýNý AçýKLADý!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         SYASET ADAYLýðýNý AçýKLADý!

 Siyaset adaylýðýný açýkladý!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Siyaset adaylýðýný açýkladý!” yazýsý:

Yaþamýn her adýmýný siyasete göre yaþayan bir ülkeyiz. Attýðýmýz her adýmda birbirimize siyaset yapar, samimi görüntüler, samimi pozlar veririz. Bir taraftan medeni bir toplumun parçasý olmak için ülkeyi eleþtirir öte yandan medeni davranan insanlarý dinsiz, yobaz diye yaygara çýkarýrýz.

Bir baþkasýnýn özgürlüðünü kýsýtlar, ‘’özgürlüðün ifadesi Türkiye’dir’’ der, demeçler veririz.

Siyasetle öðrendiðimiz inancýmýz  ’Ýslam’a saygý ister, diðer inançlarý yok sayar, görmezden geliriz.

Kadýnlarýmýzý kýsýtlar, geliþimine engel olur, ‘’iyi bir nesil yetiþmiyor’’ diye yaygara koparýrýz.

Türkiye Cumhuriyeti’ne baþa gelen tüm hükûmetler, eðitim sistemini kendi siyasi düþüncesine göre düzenler. Böyle olduðunda nesiller arasýnda ‘’uç görüþler’’ baþlar. Eðitimi deðil, yozlaþmýþ siyaseti kavrayan nesil; ne ilmi, bilimi ne de zikrini, fikrini bilir.

Hocaya ayrý siyaset,

Eve ayrý siyaset,

Ýþyerine ayrý siyaset,

Hanýma ayrý siyaset,

Dosta bambaþka siyaset…

Geziler siyaset, tatiller siyaset, yemek yediðimiz restoran, alýþ-veriþ yaptýðýmýz market, giyindiðimiz giyim hepsi bir siyaset…

 ‘’Siyasetle gelen siyasetle gider’’, derler. Eðitim, yaþam, sosyal hayat, hobiler, fobiler de siyasetle gider.

Siyasette, siyasetle gider. Bu böyle devam eder…

Sonra mý?

Bir baþka ‘’hükûmet’’ gelir. Bu yapay yaþam görüntüleri de böyle devam eder.

Eðitimden, yaþamdan, çocuklardan siyaseti uzak tutmadýðýmýz sürece birbirinin hak ve hürriyetine saygý duymayan bir ülke yaratmaya devam eder, ne anneye babaya ne de ülkenin baþbakaný, cumhurbaþkanýna, saygý kalmaz.

Hiç korkmayýn!

Yakýnda duyarýz…

‘Siyaset adaylýðýný açýkladý!’

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12607 Defa Okundu
2015-02-09

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır