KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýN VAHþETLERNDE HEM DEVLET HEM DE MLLET SORUMLUDUR!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KADýN VAHþETLERNDE HEM DEVLET HEM DE MLLET SORUMLUDUR!

 Kadýn vahþetlerinde hem devlet hem de millet sorumludur!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Kadýn vahþetlerinde hem devlet hem de millet sorumludur!” yazýsý:

‘’Oku Yaradan Rabbinin Adýyla Oku’’ ayeti ilk ayettir. Yaradan’ýn ilk isteðidir insanoðlundan. Amma velakin ülkemizde olduðu gibi özellikle Ortadoðu’da da birçok insan eðitim hakkýndan mahrum kaldý. Bu durumdan en çok mahrum kalanlar ise þüphesiz kadýnlarýmýzdýr.

Evet, yere göðe sýðdýramadýðýmýz kadýnlarýmýz…

Çocukluðunu yaþamadan önce eðitimden mahrum býrakýlan kýz çocuklarýný gördük.

Çocuk yaþta zorla evlendirilip, daha çocuk iken çocuk sahibi olan kýz çocuklarýný gördük.

Kýzlarýný para karþýlýðý satan aileleri gördük.

Genç yaþlarda bir kýzý tavlayýp elli bin takla atýp kýza ayar çeken sözümona erkek, cinsel temasý biter bitmez, ‘’kaþar’’ damgasýný vurarak, yapmýþ olduðu rezillikleri videoya kaydedip tehdit eden, birçok kýzýn intiharýna sebep olan canileri gördük.

Kýzlarýný taciz eden babalar, kocalarýnýn dayak ve içki parasý yüzünden kýzýný satan anneleri gördük.

Aile ve çevresi tepkilerinden dolayý genelevlerinde, meyhanelerde çalýþan kýzlar gördük.

Karýsýna, kýzýna bakamayan kocalar meyhanelere, gazinolara milyonlar harcayýp gece geç saatlerde leþ gibi geldiði evde, karýsýnýn kýzýnýn açlýðýný sormadan darp edip sokaklara atan ve hatta kurþuna dizen namussuz kocalarý gördük.

Köylü kadýnlarýn tarla, ahýr, sap samanda çalýþtýrýp, ev iþleri ve çocuklara ayrýca bakan, yorgunluktan dili çýkmýþ halde gece geç saatlere kadar beklediði kocasýnýn, kadýnlýk görevini yapmadýðý için kuma getiren cahil cühela kocalarý gördük.

Çocuðu olmayan kadýnlarýný insan yerine koymayan vicdansýz kocalarý gördük.

Bu kahredici durumlarý bizler toplum olarak hep birlikte baþardýk. Geliþen toplumun kadýnlarýna bakýn bakalým. O toplum neden geliþmiþ, neden ileri seviyede?

Þimdi ise hep beraber kadýn vahþetine dur diyoruz! Öyle ya, az önce okuduklarýmýzýn bizim toplumumuzda hiçbir alakasý yok demek isterdim amma;

Kadýn vahþetlerine, gözyaþlarýna hem devlet hem de millet sorumludur.

Özgecan Arslan ve ülkemizde haksýzlýða uðramýþ kadýnlarýmýzýn anýsýna…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6534 Defa Okundu
2015-02-17

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır