KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇOCUK VE KöY

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ÇOCUK VE KöY

 Çocuk ve Köy

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Çocuk ve Köy” yazýsý:

Gittikçe ötekileþiyor hasretle kaynayan yüreklerin çareleri. Anýlarda býraktý; dedeyi neneyi, baðý bahçeyi, tarlayý taþý, evi topraðý: týpký ruhu býrakýp bedeni alýp yalnýzlýða gider gibi ayrýldý köyünden. Býraktý, çocukluðunun doðadan yoksun mutlu köyünü. ‘’Kuþ uçmaz kervan geçmez’’ düþüncelere yer verdi içinden haykýran seslere.

Tandýrda piþen sýcak ekmeði, çeþme baþýnda oynadýðý oyunlar ile eþek sýrtýnda heybetle getirdiði suyla demlenen çayý, sert ve kurak topraklarda otlatýlan inek ve koyunlarýn sütünden alýnan peyniri, yoðurdu da býrakýp gitti.    

Köy dolmuþunun çamurlu yollarda aðýr ve derin derin geldiðini görünce, þehre giden köylülere tembihlediði kara lastik ayakkabýyý hatýrlar, sevinç ve neþenin kalp çarpýntýlarýný hýzlandýrmasý, þoföre öfkesini attýrýrdý. Mutluluðun öfkesini de býrakýp gitti. 

Bilyeler, topaçlar ayaz havanýn karlý topraklarýnda kalýrken, televizyonu olan evlerde toplanýp Kemal Sunal filmlerini heyecanla izlerdi. Böyle bekledi, yaz ile gelen çocukluðunu. Nitekim býrakýp gitti.

Köydeki mutlu evinin mutfaðý tandýr, banyosu ahýrdý. Ahýr içinde banyo yaptýðý leðene dökülen su, bir sýcak bir soðuktu. Saunasý ineklerin nefesindeki buhardý. Onlarý da býrakýp gitti.

Köyünün kulübe büyüklüðündeki okuluna, kolunda tezekle gider, öðretmeni gelinceye dek sobayý yakardý. Defteri kalemi olmadan, tezeði ve minik okulunu da býrakýp gitti.

Köyden þehre giden arkadaþýný halka tatlý yemesi için öðütlerdi. Nihayet çocukluðunu da býrakýp gitti…

Köyünü ve çocukluðunu büyüklüðüne býraktý. Ama ne köy nede köylü kalmýþtý. Çocukluðunun büyükleri, kurak köy topraklarýnda kaybolmuþ ya da yok olmuþtu.

Büyüdükçe anladý: köyünün yoksul mutluluðunu…

Büyüdükçe anladý: mutsuz varlýðýn içinde yok olurken, yokluk içinde çocukluðunun mutluluðunu…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6854 Defa Okundu
2015-04-22

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır