KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TABUTLAR VE SEçM SANDýKLARý

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         TABUTLAR VE SEçM SANDýKLARý

 Tabutlar ve Seçim Sandýklarý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Tabutlar ve Seçim Sandýklarý” yazýsý:

Kana susamýþ bir toplum yaratmak için ancak bu kadar mücadele edilir. Kimsenin umurunda deðil suçsuz günahsýz ölen çocuklarýn caný ve bedeni. ‘7 Haziran’dan sonra her gün tabutlar sarýlýyor. Gözyaþlarý yürek daðlayan aðýtlarla sadece ateþin düþtüðü yerde kalýyor. Ardýndan yine ayný acýlar ve yine ayný söylemlerle insanlýk, birer birer hak etmediði ölümlerle baþ baþa kalýyor.

Deðil ülkemizde Avrupa’da dahil kan, gözyaþý, aðýt ve tabutlarýn tüm sorumlularý; ‘7 Haziran’ dan elde edilemeyen baþarýyý tekrar bu kanlý ve kirli yolla yakalama düþüncesi olanlardýr’ diyor.

Bu hýrs bu kin bu öfke ne diye Yaradan aþkýna…

Bence bu acýlar inandýðýmýz Yaradan’ýn bize zulmüdür. ‘7 Haziran’ seçimlerinde Kuran-ý Kerim’i alet etmenin zulmünü yaþýyoruz…

‘7 Haziran’ seçimlerinden sonra inançsýz ve ahlaki deðerlerin tükenmekte olduðu bir toplum yaratma çabasýndalar ve baþarýyorlar da. Sosyal paylaþým sitelerine bir göz gezdirin. Türkiye’de yaþayan renkli toplum, kendinden baþkasýný yok sayýp kanlý resimleri gururla paylaþýyor. Halbuki insanlýðý katlettiklerinin farkýnda deðiller.

Daha düne kadar ‘’tabutlar ve cenazeler gelmiyor, analar aðlamýyor’’ derlerdi. Bizlerde bu duruma sevinirdik.

Bu gün ise ‘’Çözüm Süreci BUZDOLABINDADIR’’ sözlerini sýk sýk duymaya baþladýk.

Ama emin olun bu gün bizlerin ‘’buz’’ olup her þeye duyarsýz kalmamýzý isteyen ‘’dolaplar’a inandýðýmýz Yaradan’ýn vardýr mutlaka bir cevabý…

Tabutlarý ‘’seçim sandýðý’’, tabutlardaki canlarý ‘’oy’’ sayanlar, insanlýktan nasibini almayýp ve bizleri bu tabloyla ‘’1 Kasým’’ seçimine hazýrlýyorlar…

Ey SÝYASET;

Toprak üstündeki insanlýðý, toprak altýna alýp adalet, özgürlük ve barýþtan bahsetmek zulümdür!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1270 Defa Okundu
2015-09-03

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır