KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

7 HAZRAN-1KASýM SEçM DEPREM

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         7 HAZRAN-1KASýM SEçM DEPREM

 7 Haziran-1Kasým Seçim Depremi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “7 Haziran-1Kasým Seçim Depremi” yazýsý:

7 Haziran-1 Kasým tarihleri arasýnda ülkem siyasi deprem yaþýyor. Temel nedeni ise TBMM’de yer alan siyasi partilerin, ilkokul öðrencilerinin “ ben onunla ayný sýrada oturmam” davranýþlarýný sergilemesidir.

7 Haziran-1 Kasým tarihleri toplumda yaratmakta olduðu depremler ise;

-Euro arttý. Dolar fýrladý.

-Özel iþletmeler týkanýp iþ yapamaz duruma geldi.

-Ýhracat, ithalat sekteye uðradý.

-Saðlýksýz düþünen toplum oluþtu.

-Eðitim öðretim yýlý eylül ayý sonlarýnda baþladý.

-Turizm endüstrisi faciayla karþý karþýya.

-Medya saldýrýlara maruz kaldý.

-Doðu ve Güneydoðu’da insanlarýmýz, haftalarca sokaða çýkamadý ve çýkamýyor da.

-Akademisyenler, saðlýk çalýþanlarý, kamu görevlileri, öðrenciler kaygýlar yaþayýp Doðu’da bulanan il, ilçe ve köylere gelmemek için dua ediyor.

-Ama en önemlisi canlarýmýzý bir bir feda edip halen özgürlük ve adaletten bahsetmeye devam ediyoruz.

“7 Haziran-1 Kasým seçimleri arasýnda galip kim olur?” sorusunun cevabý Stalin’in dediði gibi; “ Seçimleri oy kullananlar deðil oyu sayanlar belirler. “ Galip kim olursa olsun,  maðlup yine ülkemin insanlarý, yine yurttaþlarýmýz olacak...

Büyük harflerle belirteyim, EÐÝTÝM ve ADALET ülkemizde özerk olmadýðý sürece daha çok meclisimizde yan yana oturmak istemeyen, birbirilerine tahammül edemeyen vekiller, koalisyon kurmak istemeyen partiler ve “ben” merkezli iktidar partiler olur.

Nedenine gelince...

Hangi siyasi parti baþa geldiðinde,  sistemi olmayan eðitimi kendi siyasi düþüncelerine göre nesil yetiþtiriyor. Yine ayný þekilde hangi siyasi parti baþa geldiðinde, adaleti kendi siyasi düþüncelerine göre düzenlemeye çalýþmýþ,  “benden isen adalet vardýr” demiþ.

Gandi’nin sevdiðim sözlerinden biri þöyle diyor; “Biz kendi elimizle teslim etmedikçe kimse özsaygýmýzý alamaz. “

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6043 Defa Okundu
2015-10-08

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır