KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇOCUK; OYUN ÝçN VARDýR, OY ÝçN DEðL!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ÇOCUK; OYUN ÝçN VARDýR, OY ÝçN DEðL!

 Çocuk; Oyun Ýçin Vardýr, Oy Ýçin Deðil!

Kafkas Haber Ajansý ( KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Çocuk; Oyun Ýçin Vardýr, Oy Ýçin Deðil!” yazýsý:

1 Kasým a sayýlý günler kaldý. Ekim 2015 in son haftasýndayýz. Sizlere bir tiyatrodan, bir sinema filminden, bir sanat eserinden ya da yaþamýn bulunmayan hisleri hakkýnda bahsetmeyi çok isterdim. Þu an o kadar uzakta yaþýyoruz ki ne güldüðümüz ne aðladýðýmýz, ne sevincimiz ne de hüznümüz belli. Daha bu duygularýna karar vermekte zorlanan bir topluma ilim, bilim, sanattan bahsetmek ruhsal bir dengesizlik olur.

Kaldý ki çocuklarýn siyasi partilere alet olmasý bunun en çarpýcý örneði.

Seçimler iliklerimize kadar iþlemiþ olmalý ki sohbet dönüp dolaþýp, "1 Kasým da  ne olacak?" sorusunu isteksiz ve umutsuz bir soru olarak yüzümüze vuruyor.

Vursun vurmasýna da...

 Siyasi partilerin seçim çalýþmalarýnda ziyaret etmiþ olduklarý köyler, bucaklar, kasabalar, mahalleler ve þehirlerde yaþayan çocuklarý etrafýna toplayýp, siyasi parti simgelerini çocuklarýn minik ve temiz parmaklarýnda göstermekte nedir?

Sorarým tüm siyasi partilere ve milletvekili adaylarýna; hangi partinin görüþü ve siyaseti o çocuklarýn yüreði ve parmaklarý kadar temiz?

Çocuklarýn ayaðýnda ayakkabý, üstünde kýyafeti yok. Sizler ise jilet gibi pürüzsüz takým elbiseler, boyalý ayakkabýlar ve çeþit çeþit parfümler sýkarak çocuklarý etrafýnýzda toplayýp parti iþaretlerini yaptýrýyorsunuz. Fotoðraf makinelerine, cep telefonlarýna poz verip çocuklarýn temiz duygularýný kendi çýkarlarýnýz için kullanarak sosyal paylaþým sitelerinde resimlerin üzerine çeþitli notlar yazýp paylaþýyorsunuz.

Zengin ve nüfuzlu aileye mensup olan çocuðu alýp partilerinizin iþaretlerini yaptýrýn da göreyim sizi. Ýnanýn o ailenin eðer ideolojik görüþü yok ise sizi rezil ve kepaze eder.

Ýdeolojik görüþ sahibi ailelere de çaðrým var. Lütfen çocuklarýnýzý siyasetten uzak yetiþtirin! Çocuðunuzun gelecekte doðru karar verebilmesi ve þartlandýrýlmýþ bir görüþe sahip olmamasý için siyasetten uzak yetiþtirin!

Topluma duyarlý yetiþen nesil ile siyasetle yetiþen neslin üretkenliði çok farklýdýr...

Çocuðu sporla, sanatla, ilim-bilim ile yetiþtiren bir toplum her zaman dünya kararlarýný alýr...

Çocuk uçurtmaya, sevgiye, þefkate, oyuna ve her þeyde ilgiye laiktir ve bunlar için vardýr. Siyaset malzemesi olmak için deðil!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – / KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7301 Defa Okundu
2015-10-26

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır