KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HARB VAL!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         HARB VAL!

 Harbi Vali!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Harbi Vali!” yazýsý:

Hiç tarzým deðil devlet adamlarýný övmek…

Neden?

Devlet sana bir görev vermiþse ve verilen görev esnasýnda þehrin tüm telif haklarýndan yararlanýyorsan, sinerji yaratýp çalýþacaksýn abi!

Zaten iz býrakanlar, her zaman yâd edilir, nerede olurlarsa olsunlar isimleri mutlaka zikredilir.

Yani benim pek de övüp övmemem önemli deðil.

Amma velakin,

Çalýþan adam varsa, isminin altýný çizeceksin!

Evet, Kars Valisi Rahmi Doðan geldiði günden beri isminden bahsettiriyor.

Turizmci olarak Vali Doðan’ý heyecanla takip ediyorum.

Harakani Lisesi’ni yýktýrarak Beylerbeyi Sarayý’ný gün yüzüne çýkardý. Tarihin önünü açýyor. ‘Osmanlý Mahallesi’ projesini her daim takip ediyor!

 Kars Kalesi’nin eski yolunu bariyerlerle daha güvenli hale getiriyor!

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dâhil olan ve kültür turizmi için baþlý baþýna bir dünya olan Ani Ören Yeri’nin ulaþýmýnda servislerin hizmete girmesi için gün sayýyoruz! Vali Doðan bu eksikleri yerinde görüp anýnda yanýt bulmaya çalýþýyor.

Vali Doðan Yatýrýmcýlara sesleniyor! 

‘’Yatýrým yapmak isteyene yer çok, her tarafta yerimiz var Allah’a þükür. Yeter ki yatýrým yapýlsýn. Bu yerler daha önce tahsis edilmiþ ancak bu yerlere bu güne kadar yatýrým yapýlmamýþ olan yerlerin tahsisini iptal ettik. Dedik ki yatýrým yapmadýnýz. Sizden yerleri alýyoruz dedik ve yerleri aldýk. Þimdi yeni yatýrýmcýya bu yerleri vereceðiz.”

 Demem o ki þehrin geliþmesine vizyon sahibi adamlar öncü olur! Yurttaþlarýna sahip çýkan devlet adamlarýný Anadolu insaný her zaman baðrýna basmýþtýr.

25 yýl önce Kadim Þehir Kars’ýn Bakaný vardý. Ýlhan Aküzüm. Þehrimize çok sayýda katkýlarý mevcut. Dile getirmekte fayda var.

1989-1991 döneminin Türkiye Turizm Bakaný, 1991 döneminin Türkiye Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakaný olarak görev yapmýþtý Aküzüm.

 2014 yýlýnda eski Bakan Ýlhan Aküzüm ile Kars’ta biraraya gelmiþtik. Röportaj sonrasý sohbetimiz devam ediyordu. Spordan Sorumlu Devlet Bakaný iken Kars için spor yatýrýmýna özel bir ödenek gönderdiðini ifade etti. O dönem bizim Kars’ýn yöneticileri bu kaynaðý kullanamayýnca ödenek tekrar Spor Bakanlýðý’nýn kasasýna geri iade ediliyor.

Anadolu insanýn söylediði deyimiyle, ‘’olmuþa ölmüþe çare yok’’ tabi…  

Ve þimdi UDH Bakanýmýz var! Yöneticilerimiz bunu iyi deðerlendirmeli.

Harbi Vali Doðan’dan umutlu Karslý vatandaþlar…

Umarým ilk gün ki heyecanla Vali Doðan, çalýþmalarýnýn duraðý olmadan devam eder!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2490 Defa Okundu
2016-11-26

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır