KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖMüR MERDVENLER

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ÖMüR MERDVENLER

 Ömür Merdivenleri

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Ömür Merdivenleri” yazýsý:

Gelecekle bir adým önde olurcasýna yüzleþme olsaydý ömrümüzde, geçmiþe kim dönüp bakakalýrdý. Kalabalýk tarihlerin yok olmuþ sayfalarýnda geçmiþi ararken duygularda, kaybolup gitmek varken içimizi alýyor bir gelecek kaygýsý…

Anlamlý olup bize sýradan gelen düþünceler olur ya, iþte bizi var eden temel taþlarda ilk sýrasýný alýr. Varlýðýndan uzak bir yerde insan kalabalýðý içinde kendini kaybedeceðini sanýrken içten içe özünden vazgeçtiðini an be an anlýyorsun!

Kendinden en uzak þehirlere uzasa da yolun varacaðýn durak senin þahsiyetindir.

Çocukluðunu aradýðýn sokaklar, çalýþtýðýn iþyerleri el deðiþtirse de binlerce defa, yolu sende geçer yaþadýklarýnla…

Hatýrla geçmiþi geleceðe doðru yürürken hüzün dolu tebessümlerle nice dört mevsimler geçti ömründen.

Dünyanýn uzay çaðýnda olduðu tarihlerdesin. Unutma, var olduðun sürece;

geçmiþi, geleceði, uzayý, sorgularsýn, en derinden.

Yürü geçmiþinle, geleceðinle, evrenle… At adýmýný ömür merdivenlerine ruhunu hissederek, acýya ve sevince eyvallah edercesine.

Bedenin ve ruhun her zaman barýþý taþýsýn yüreðinde. 

Ýnan insana, yürü onunla ömür merdivenlerinin basamaklarýnda.

Ömür merdivenlerinin her basamaðýna barýþý-aþý, baharý-kýþý, dostu-arkadaþý yaz ki;

Öbür merdivenlerde de yürüyebilesin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2800 Defa Okundu
2016-12-14

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır