KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEMLEKETM!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         MEMLEKETM!

 Memleketim!

Sevinci ve hüznü vicdanlarda hissettiren memleketim…

Güldüðünde öyle bir gülümsüyorsun ki, aþk dolu bakýþlar üzerinde!

Sessiz ve divane seviþmelerine þahit olurken, geçmiþini tarihin tozlu sayfalarýndan silkeleyerek anlatýyorsun.

Geçmiþinde sanatla, tarihle ve hýrçýn yüreðinle; var olduðun coðrafyanýn sana küs olduðunu düþünsen de derin aþklarýn sayesinde, tam anlamýyla her dönemde yaþayan, her dönemde göz önünde olmasý için gerektiði gibi ruhuna, kýyafetine, sözlerine, hal ve hareketine adeta bir moda yarýþýna giriþmiþçesine pür dikkat özen gösteren bir kadýn gibiydin…

Harabeye çevrilen gönlünde býrakmýþ olduðun eserler, dünyada olup bitenden bihaber…

Sanat, tarih ve bilim, ilimden uzak; ‘’duymuþ ama görmemiþ’’ gözler eþiðinde sen olmaya çalýþýrken, abartýlý makyaj,

baþka diyarlarýn ötesinde bilinçsizce giydirilen kýyafetler

ve ter kokusunu gidermek için kullandýðý parfüm; yosun tutmuþ, bakýmsýz ve her önüne gelenin çer- çöplerine ev sahipliði yapan kirli bir çay, pis kokan bir nehre benzemen, yaþamý mutlu kýlmaktan ziyade ölüme direnen bir yaþamý vadediyor…

Ah seni sen olarak yaþayan ne mutlu kadýn ve erkeðe…

Memleketim!

Sana aþkla dokunan bir erkeðin, kadýnýna verdiði deðer ve bir kadýnýn erkeðine göstermiþ olduðu içtenlik, benim nezdimde memleket için yapýlan en büyük ibadettir.

Aþkýmýz tükendi memleketim…

Ne bir kadýnýn ne de bir erkeðin birbirine aþkla, saygýyla bakmadýðý memleketimin, inzivaya çekilmiþ hikayesidir bu…

Memleket candýr, canandýr…

Can canana baktýðýnda memleket aþktýr…

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7177 Defa Okundu
2017-08-12

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır