KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TANRIYA ÝSYAN ETMÝYORUM, DÜNYASINI BEÐENMÝYORUM

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         TANRIYA ÝSYAN ETMÝYORUM, DÜNYASINI BEÐENMÝYORUM
TANRIYA ÝSYAN ETMÝYORUM, DÜNYASINI BEÐENMÝYORUM
 
Ne güzel ifade etmiþ Dostoyevski. Sanki birilerine küsmüþ,kýzgýn veyahut görmek istedikleri dýþýnda bir yaþamla karþýlaþmýþ.
 
Ýnsanoðlu doða, yaþam, iþ, kariyer, fýrsatlar derken bazen insan olduðunu unutuveriyor. Elbette gayemiz mutlu bir ömür sürdürmektir. Ama mutluluðu yakalamamýz için insanlýðýmýzdan vazgeçmemiz anlamýna gelmez.
 
Kendi mutluluðumuz, düþüncelerimiz için baþkalarýnýn mutluluðuna engel olmak, düþüncelerini bertaraf etmek gibi gaflete düþmemek gerekir.
 
Kimi zaman kendi menfaatlerimiz için herkesi gözden çýkarýrýz. Menfaatlerimizin iþleyiþi doðrultusunda ; insanlarýn duygusal,inanç,politik ve kendi deðer yargýlarýndan yararlanýrýz.Bu doðrultuda yürüyenler;kimin ne olacaðýný,sonuçlarýn nereye varacaðýný hiç düþünüyorlar mý?
 
Günümüze baktýðýmýzda örnekler çoðalýyor. Çoðaldýkça mutluluklar, sevinçler, eski huzur dolu nostaljik günlerin hasretiyle kavruluyoruz. Alkýþ tuttuðumuz saflarda kimi zaman düþüncelere dalýnca kendimizi tanýyamýyoruz. Benliðimiz yok olurcasýna alkýþlar alkýþlar.
 
Geçim derdinden kalabalýklarýn içinde çöpten çýkarýlmýþ küflü ekmek yemeði hiç düþünmedik. Lakin modayý, teknolojiyi, siyaseti, kariyeri ve alkýþlanmayý hiç unutamadýk…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6006 Defa Okundu
2012-06-29

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır