KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GOOGLE-HANE

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         GOOGLE-HANE
GOOGLE-HANE
 
Roman bulmasý yada satýn almasý gerekirdi . Öðretmeninin verdiði ödevi  hazýrlayýp, araþtýrýp sunmasý gerekiyordu. Fakat kaynak kitabý ve satýn alacak imkaný kýsýtlýydý. Ne yapabilirim? Diye sesli düþünürken; ‘Kütüphane’ diye bir ses duydu; arkadaþýndan.
 
Yola koyularak Kütüphaneyi aramaya baþlamýþtý.Kütüphaneyi görünce içi içine   sýðmýyordu.Romanýný alarak okumaya baþladý.Romanýnýn bitmesi için her gün kütüphaneye gidiyordu.Bu sýrada; kütüphane görevlisi ; - ‘onu ödünç alabilirsin’ dedi.
 
Öðrenci ; -‘Hayýr. Burda okumam çok güzel hem sakin, hem de herkes ders çalýþýp kitaplar okuyup notlar çýkarýyor. Ansiklopedileri karýþtýrarak istediði bilgilere kavuþuyorlar. Böylece çalýþma isteðim daha çok artýyor.Evimiz kalabalýk ders çalýþamýyorum.
 
Teknolojinin geliþmesi eðitimi de etkiliyor.Çoðu zaman iyi yönlerdin bahsederiz.Fakat kütüphaneler için bu pek de iyi sayýlamaz.Kütüphanelerde kimselerin olmadýðýný ,görevlilerinde bulmaca çözerek vakit geçirmesi,tozlu kitaplarýn tozlu raflarda kalmasý tamamen içler acýsý.
 
Öðrencilerimizin aile bireylerine ödevlerini verip; onlarýnda internet salonunda Google’da araþtýrýp yazdýrmasý veya komþusunun internetinden ödevlerin yazýlmasý; eðitimin, zihniyetin nerelere ulaþtýðýnýn göstergesidir
 
Oysaki Kütüphanede aradýðýmýz kitabý bulmak, önsözünü okuyup,içindekileri araþtýrýp konuyu bulduðumuzda sevincimize deðerdi.Araþtýrmacý ruhumuzun söndüðü,kütüphanesiz,bir eðitim ortamý ne kadar yararlý olabileceði ortada. 
 
Umarým bu durumu eðitimcilerimiz, ailelerimiz, öðretmenlerimiz ve araþtýrmacýlarýmýz; bizleri GOOGLE-HANEYE deðil. KÜTÜPHANEYE   yönlendirmek için rehber olup, uðraþ gösterirler.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6871 Defa Okundu
2012-07-10

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır