KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HçLKLERN KýYýSýNDA VAR OLMAK

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         HçLKLERN KýYýSýNDA VAR OLMAK
Hiçliklerin kýyýsýnda var olmak
 
Kaldýrým taþlarý çok soðuktu bugün. Karný, midesi aðrýmaya baþlamýþ, belki de açlýktandý. Ýftara saatler vardý.Zaten o her gün oruçtu.Evde çocuklar acýkmýþ onu bekliyordu.Yardým edenlere dualar eder; eve gideceði aný çocuðuyla beraber bekliyordu.Gerçi ekmek tamamdý,Domates salatayý da mahallenin bakkalcýsý Rüstem Amcadan alýrsa tamamdý.
 
Yine mahalledeki komþunu görmüþ,Çocuðuyla oyalanmaya baþlamýþtý.Ýçinden selam verir mi? Diye düþünürken sonrada neden selam versin diye caddedeki insanlardan yardým bekliyordu.Sürekli yardým eden sevgili çiftler el ele tutuþmuþ ona doðru yürüyordular.Her zamanki gibi bozuklarý avucunun içinden çýkarýp mendile býrakývermiþti.Çocuðu da sevmeden gitmezlerdi.
 
Hiçbir þey düþünmüyordu. Belki eþi hasta, çocuklarýnýn çaresizliði onu kahrediyordu. Ýçinden; kim istemez ki iftara güzel bir sofra ,emek katýlmýþ yemekler piþirmek.Anneliðini doyunca yaþamak.
 
Ýçinden hüzünlü bakýþlar seziliyordu. Kim bilir, ne düþünüyordur. Sahtekar, günahkâr, yalancý gözlerle bakanlar içini acýtýyordu. Evet! Aciz biriydi. Çalýþabilirdi aslýnda. Belki de çalýþmasý için iyi bir özgeçmiþe sahip deðil ondan çalýþmýyordu. Köyden kan davasýndan göç etmiþ, okuyamadýðýný, eþinin hasta olduðuna kim inanabilir. Çocuðunun; soðuk, kirli, tükürmek bile istemediðimiz kaldýrým taþlarýnda oturmasý, mendilin içinde bulunan bozuk paralarla oyun oynamasýný hangi anne baba isteyebilir. Ýftar saati yaklaþmýþtý. Sýcak ekmek alacak kadar parasý vardý. Çocuðunu kucaklayýp kendi yaþantýsýna devam etmeye doðru yol aldý.
 
Ayaktayken; yerde kalan yaþantýlarý unutmayalým. Kim bilir yerde kalan bizde olabiliriz. Hayatýn anlamlarýna bakmak; hayatýmýza anlam yükler. Vesselam…
Fotoðraf:Arkadaþým Muhammet Gökçe’ye teþekkürler…

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3513 Defa Okundu
2012-07-23

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır