KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DOSTA ZAAFýM

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         DOSTA ZAAFýM
Dosta zaafým
 
Geçen zamanýn ardýna baktýðýmýzda; kimi zaman neþelendirirken, kimi zaman da hüzünlendiriyor. Anýlarýmýzý, acýlarýmýzý, yanlýþlarýmýzý doðrularýmýzý, düþününce vay be dercesine hatýrlarýz. Sürekli deðerlendiririz. Devran döndükçe ülke, þehir, toplum ve bireylerin düþünceleri de deðiþiyor. Çaða uyma çabasýnda herkes.
 
En çok göze çarpan zaaflarýmýzdýr. Her bireyin zaaflarý vardýr. Benim, senin, onun, bunun zaafý iþte. Kimsenin haberdar olmasýný istemeyiz.
 
Günümüzde arkadaþlýklar, sevgiler, aþklar, menfaatlerimiz, iþe alýmlar bile maalesef zaaflar üzerine inþa ediliyor. Zamparalýk yaparýz. Zampara arkadaþlýklar ediniriz. Suç iþleriz. Suçlu arkadaþlýklar ediniriz. Hovardalýðý meslek ediniriz. Hovarda arkadaþlarýmýz, sevgilerimiz, aþklarýmýz olur.
 
Siyasi görüþler bile zaaflara göre þekilleniyor. Toplum için hedef gütmeyen, tamamen kendi menfi çýkarlarýmýz sürdürebilmek için siyasi görüþlere tabii oluyoruz. Ýyiliðin, güzelliðin, hoþgörünün yok olmasýnýn; nedenlerinden biri þüphesiz zaaflarýmýzdýr.
 
Ýnsanoðlunun yaþamý boyunca en kolay imkânlara sahip olduðu bir çaðda. Bizler ise; bu yýllarýn deðerini bilmeden har vurup harman savuruyoruz. Eski dönemleri yad edip, kavruluyoruz. Sorgulamaz,vurdun duymaz bir hal içindeyiz.Zaaflar ülkesinde…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11569 Defa Okundu
2012-08-12

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır