KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAFADA NE TAHTA KALýCAK, NE DE YAY !

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KAFADA NE TAHTA KALýCAK, NE DE YAY !
Kafada ne tahta kalýcak, ne de yay !
 
Ülkemizin gidiþatý hepimizi tedirgin ederken; bir de vatandaþlarýmýza gelen zam duyurularý düþüncelerimizi tamamen bertaraf ediyor. Kiþiliði ve sanatýyla örnek aldýðým; Yeþil Çam’ýn Gülen Kralý Kemal Sunal’ýn ‘’Atla Gel Þaban’’ adlý filminde söylediði traji komik latife beyitle devam edeyim;
 
Denizde yüzüyor,boy boy odun
                                                              Evde ne þeker kaldý, ne de un
                                                              Denizde balýk gibi yatýyor ay,
                                                              Þinanay yavrum þinanay
                                                              Böyle giderse pahalýlýk ;
                                                              Vay vay vay
                                                              Kafada ne tahta kalýcak ,ne de yay.            
 
Toplumsal sorunlarýmýz iþte; Atamasý yapýlmayan Öðretmenleri, (M.E.B) Bakanýmýz Sayýn Ömer Dinçer’in ‘Eminönü’nde yem bekleyen güvercinlere ‘ benzetmesi belli ki eðitimimize verdiði önemi vurguluyor.Bu konuda hem fikir olamayacaðým.Geleceðimizi eðitimle inþa etme planlarý bu kadar basite alýnmamalýdýr.Üniversiteyi ne zorluklarla tamamlayýp;ailesine, topluma faydalý birer birey olarak yetiþmek ve ardýndan ‘yem bekleyen güvercinlere’ benzetilmek çok kýrýcý,gurur ve onur zedeleyici bir benzetmedir.
 
Öte taraftan zamlardan dolayý gündemle ilgilenemeyen toplumumuza; birlik ve beraberlik içerisinde bu sýkýntýlý günleri ümit ederim ki atlatýrýz.
 
Suriye ile aramýzda olan ateþ çemberinin bir an önce dinmesini temenni ederim. Aksi takdirde Türkçe, Kürtçe, Arapça, aðýtlar atýlýrken; Ýngilizce ve Ýbranice zafer çýðlýklarýný duyarýz.
 
Arabýn Arap olmayana üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Hz. Muhammet (S.A.V)         
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7836 Defa Okundu
2012-10-08

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır