KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

90 BN ANADýR; SARýKAMýþ

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         90 BN ANADýR; SARýKAMýþ
90 bin anadýr; Sarýkamýþ
 
Yahu anlamadýðým ne biliyor musunuz ? ; Hani dersin Gazi Kars’ta 90bin Þehit soðuktan donarak þehit oldu.Ýnanmazlar ya o an onu soðukta bekletip de öldürmem geliyor.Ulan be vicdansýz kapýya biraz kar yaðar onu küreyince isyan ediyorsun.Gel de Ülken uðruna soðukta donarak öl.
 
Hiç düþündünüz mü?
 
Arkadaþýmýzla görüþmek için soðuk kýþ günü dýþarý çýkmaya eriniriz. Gittiðimiz an on dakika beklediðimizde arkadaþýmýzla görüþmemizi bitiririz.
 
Neden mi ? Beni soðukta on dakika bekletti.Dondum ya. Onunla artýk görüþmem diyoruz demi.
 
Ýþte Sarýkamýþ’ýn 90bini nelerden vazgeçip de bir emir uðruna donarak öldü.
 
Donarak ölmek; tarif etmekte olmuyor ya düþüncelerin donuyor.
 
Çýkmamýþ býyýklar,Yazlýk elbise ,Aç susuz donarak ölüyorsun.Sarýkamýþ 90 bin Ana demektir.
 
Bakýn Japonya Hiroþima’ya kendi neslini götürüyor ki geçmiþini hissetsin. Ülkesinin milli deðerini bilsin.
 
Ülkemin aydýnlarýna,okuruna,yazarýna,gencine,yaþlýsýna gidip görüp destanlarýmýzý yaþatýp anlatalým ki Ülkemizin donarak alýndýðýný bilsinler.Kurþunun bile hareket etmeyeceði havada donduklarýný görsünler.
 
Sarýkamýþ’ý anlamak,yaþamak ;aç kalan bir annenin yazlýk elbiselerle soðukta kalan çocuðuna sýcak bir ev,sýcak bir yurt bulmadan donarak ölmesi demektir.Allah rahmet eylesin.Dualarýmýz sizinle Sarýkamýþ’ýn unutulmaz yürekleri.
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4636 Defa Okundu
2012-12-24

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır