KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SýNýR BEKçS KARLAR ÞEHR-Ý GAZ KARS

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         SýNýR BEKçS KARLAR ÞEHR-Ý GAZ KARS
Sýnýr Bekçisi Karlar Þehr-Ý Gazi Kars
 
Haklýyken haksýzlýða uðramanýn ne olduðunu on an ki utamadýðýmýz ohaldir. Ohali gözümüzde    canlandýralým her zaman.Haksýzlýða uðrayan canlý cansýz varlýklarýn hepsini koruyalým.Hak yerini bulsun.Peki ya il olarak haksýzlýða uðruyor muyuz?Bir düþünelim.Beyin fýrtýnasý yapalým ;
 
-Verilmeyen Gazilik ünvanýmýz,
 
-Memleketimin genç beyinlerinin iþsiz kalmasý ve ayný þekilde farklý ortamlarla yozlaþmasý,
 
-Sanayi ve kurumsallaþma yönünde hiçliðimiz,
 
-‘Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn’, zihniyetlerimiz,
 
-Kar,tipi,ayazda yürümekte zorluk çeken halkýmýn sessizliði,
 
-Belediyemizin tam anlamýyla yok olmasý,
 
-Kayak pistine dönüþmüþ kaldýrýmlarýmýz bir tarafa cam gibi yollarýmýz göz kamaþtýrýyor,
 
- -35 derecede düþmeyen güzide Kars havasý,
 
- Öðrenciye amele muamelesi ,
 
-Gelen yakýt faturalarý, elektrik faturalarý,su faturalarý
 
Gazi Kars’ta yaþayan ölü canlýlar gibiyiz.Tükenmiþliðin uðruna halen Sýnýr Bekçisiyiz.Gururda duyuyoruz.Lakin haksýzlýða ve Gazi Kars’ýn sýnýr bekçiliðine deðer verilmiyor.Yokluðun soðukla karýþtýðý Gazi Kars hak ettiði deðeri bulmasý dileðiyle…          
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7681 Defa Okundu
2013-01-15

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır