KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KüRT GENC NE SöYLER?

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KüRT GENC NE SöYLER?
Kürt genci ne söyler?
          
Yýllardýr dilimizden düþmeyen kardeþlik, dostluk ve barýþ türkülerimiz dilimizde sel olup akýyor.
 
Nice güzellikleri feda ettik bu uðurda. Sanatçý mý? desem, gençlerimiz mi? desem, gazetecilerimiz mi? desem daha neler neler gitti. Bu barýþ uðrunda. Aðýtlarýmýzda bile barýþ aðýtlarý yaktýk.Geçmiþimizle geleceðimizi inþa ediyoruz.
 
Bende bir Kürt genci olarak Sayýn Hükümetimizin barýþ temellerine sonuna kadar destekçileri olduðumu ve bir çakýl taþý kadar katkým varsa Ne mutlu Ülkeme…
  
Geçtiðimiz uzunca yýllarýn yapýlan haksýzlýklarý ayýrt etmemek mümkün deðil.90’lý yýllara gidelim.2013’ü yaþarken neler deðiþmiþ. ’’Kürt genci ne söyler’’;
 
 -Kürtçe konuþmanýn huzursuzluðu;
-Hastaneye kýrýk Türkçe ile giden büyüklerimizin iþittiði argo sözler
-Eðitim ve öðretimdeki anlaþýlmazlýklar                                               
-Kürtçe konuþmak bir tarafa,toprak altýna býrakýlan Dengbej (Þarkýcý ) kasetleri
-Kürt köylülerimizin o dönem yaþadýðý kaoslu ölüm korkulu günler…
 
Ele aldýðým kavramlarý yüzeysel aldým.Daha da geniþletebiliriz.Sayýn Hükümetimizin neler deðiþtirdiðini söylemeye gerek duymuyorum.Bu gün bu yazýyý rahatlýkla okuyabiliyorsanýz.Barýþ için nasýl kavrulduðumuzun en açýk örneðidir.Ben derim ki;
 
Barýþ naz ister. Barýþ sevgi ister.Barýþ uðraþ ister.Dostluðun,barýþýn,kardeþliðin dermaný,Sayýn Baþbakanýmýzýn ve Hükümetimizin elinde.Hep beraber sürekli kanayan yaramýza ;
derman sürülmesi için barýþ elçisi olalým…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5699 Defa Okundu
2013-02-08

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır