KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TABELASýZ TURZM ÞEHR: GAZ KARS

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         TABELASýZ TURZM ÞEHR: GAZ KARS
Tabelasýz Turizm Þehri: Gazi Kars
 
Hani geçen haftalarda tüm Türkiye’nin þehirlerinin tanýtýmý yapýlýyordu.Neydi o fuarýn adý        birader; EMÝTT Fuarý yahu hatýlasanýza! Hani böyle enternasyonel çalýþmalar, renkli fotoðraflar çekilip; tekrar sahipsiz Gazi Kars’a geri geldiler.
 
Gerçi bayaðý oldu fuarýn bitmesi de.Lakin sancý yaratan bir durum var. 
 
Fuarda Gazi Kars turizm açýsýndan iyi tanýtýlýyor.Haber paylaþýmlarýný görüyordum.Ardýndan reklamlar v.s.Gayet renkli görüntüler vardý. Benim en çok dikkatimi çeken; Nasýl Gidilir ? Büyük bir tanýtým yazýsý.Gazi Kars’a nasýl gidilir?Büyük yazýlarla tarif edilmiþ,harikulade açýklamalarla belirtilmiþti.Anlamlýydý.Güzel bir düþünce ve iyi bir uygulama olmuþtu.
 
Nasýl gidilir birader? Gazi Kars’ýn dýþarýdan gelen konuðuyuz.misafiriyiz,turistiyiz geldik de kardeþim.
 
-Gazi Kars’ta gideceðim yere nasýl gidilir? Neden tarif etmiyorsun? Tabelan Nerde?
-DANIÞMA diye bir taným memleketim de zaten yok.
 
Belirli birkaç yere tabela býrakýlmýþ o tabelalarýnda nereyi gösterdiði tartýþýlýr. Gazi Kars’ýn atasözlerinden ;’Desinler ki Haço’nun hançeri var.’Bu atasözümüzü doðrulamak için bir kaç tabela býrakýlmýþ.Böyle tanýtým tabelasý mý olur?
 
Gazi Kars’ýn hareketliliðini,þehrin canlýlýðýný þu an ayakta tutan tek faktör Turizm’dir. Hayvancýlýkta can çekiyor.Bari turizm için; Tanýtýcý,Yön,Bilgi tabelalarý býrakalým.Samimiyetimle söylüyorum.Gelen konuklarýmýz kahkaha atarcasýna bu vahim duruma gülüp geçiyor.
 
Bu iþin ehillerine sesleniyorum. Korkmayýn fazla paha bir iþ deðildir.Gazi Kars’ýn daha iyi yerlere gelmesi,turizme daha çok katký saðlamak için yön verelim…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6906 Defa Okundu
2013-02-20

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır