KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN TüRKçE SöYLüYORUM, SEN KüRTçE ANLA

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BEN TüRKçE SöYLüYORUM, SEN KüRTçE ANLA
Ben Türkçe Söylüyorum, Sen Kürtçe Anla
 
A dili ,B dili derken birbirimizle konuþmayý unuttuk.Býrakalým herkes istediði dille istediði gibi konuþsun.En büyük eksikliðimiz birbirimizi dinlemiyoruz.Ön yargýlarý yýkmadan bir yere varýlmaz.Kendi varlýðýn kalabalýk diye azýnlýðý yok saymak ne diye.Ýnsanlarýmýz o kadar kinci duygularla yaklaþýyor ki birbirlerine anlam veremiyorsun.Aslýnda kendi düþüncesine,görüþüne saygýsý olmayan bir insanýn,bir baþka görüþte ki insana saygý olur mu?Meçhul doðrusu...
 
Nereli olursan ol,kim olursan ol,dinin ne olursa olsun Ýnsansýn sen!Bir kýza ya da bir erkeðe dinini,dilini,mezhebini,memleketini sormadan aþýk olabiliyorsak,içimizdeki sevgidendir.Beslediðimiz duygulardýr.Kürt Laz’a karýþmýþ,Laz Kürt’e .Roman,Arap olmuþ,Arap Roman.Hepimiz ayný horonu oynar,ayný halayý çekeriz.Sevdalandýðýmýz türküler bir ne de olsa.
 
30 yýldýr süren bu küskünlükler,ölümler,aðýtlar,aðlamalar bizimdir.Muhalefet olmanýn artýk hiçbir anlamý yok.Tüm Dünya’ya Karþý iktidar olma zamaný.Gün barýþ zamaný,sevgi zamanýdýr.
 
Ýnsanlýðýn kazanmasý, ülkemizin kazanmasý demektir.Kuru milliyetçiliðin anlamý yok.Görüþlerde deniz olalým.Sevgi,barýþ,çözüm sürecini desteklemek bize düþer.Þems der ki; Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6659 Defa Okundu
2013-03-25

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır