KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EMNYETSZ Güç, Güç DEðLDR!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         EMNYETSZ Güç, Güç DEðLDR!
Emniyetsiz güç, güç deðildir!
 
Sen evinde uyurken o polis dediðin bir insan tabi onunda duygularý var, uykusu var, çoluk çocuðu var. Geçim derdi, annesi babasý var. Bunlara raðmen bizim kendi iþlediðimiz suçlardan bizi hukuk çerçevesinde, kendi doðru, yanlýþlarýný bir kenara býrakarak bizi koruyor.
 
Emniyet Kürt’e, Türk’e, Laz’a, Çerkez’e bakmaz. Suçlu isen suçunu kabullenmen ve bir daha iþlememen için cezalandýran kurumlara teslim eder. Herkesin bildiði gibi bir barýþ sürecindeyiz. Emniyetimiz bu anlamda da önemli roller oynuyor. Tabi biz bunlarý görmüyor olabiliriz. Lakin takdire þayandýr.
 
Mutfakta yemeðin nasýl piþtiðini bilmeyiz. Yemek geldi mi? Güzel ise tamamdýr. Gazi Kars’ýn Emniyeti de mutfaðýnda güzel iþler çýkarýyor. Haklýya haklý,  haksýza haksýz ilkesi oldukça çok yol alýrýz. Daha rahat yaþarýz yahu!...
 
Gazi Kars’ta eðitime verilen destekler, topluma kazandýrýlan gençler için emniyetimiz çok çaba harcýyor. Geleceðin nesillerini düþünen emniyetimiz var. Eminim daha da iyi olacak.
 
Gazi Kars’ýn Emniyet Müdürlüðü’ne öncelikli olarak; Emniyet Müdürümüz Ercan Çakmak ve tüm emniyet birimlerimizi Gazi Kars’ýn genç takipçileri adýna, sözü olduðum halkýmýn adýna ve Kafkas Haber Ajansýmýz adýna teþekkür eder, minnettar olduðumuzu ifade ederim.
 
Daha güvenli bir Gazi Kars için emniyetimizin yanýndayýz. Ülkemin Polis Teþkilatýnýn ve Polis haftasýnýn 168’inci yýl dönümünü kutlarým. Artýk her dilde konuþan polislerimiz var.
 
Emniyet sizinle güzel…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7270 Defa Okundu
2013-04-09

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır