KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BÜYÜ(K)ARS

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BÜYÜ(K)ARS
BÜYÜ(K)ARS
 
Bilemedik gitti deðil mi? Saymakla bitmez. Bizim Þehr-i Kars’ýn özellikleri, güzellikleri ve çaresizlikleri. Yýllardýr savaþlara ev sahipliði yapmýþ. Ayrýca Cumhuriyet olan Ýlimiz Kars’tayýz. Anlatacaðýmýz çok þey var. Ama yüreklere sýzý ve merhem olan Büyük Kars’tan bahsedelim.
 
Ülkemin Ýlk illerinden olmasýna raðmen altyapý bulunmamakla beraber, tamamlanmýyor da.Alt yapý derken yolu,suyu,elektriði düþünen kim ki spordan,eðitimden mahrum kalan iþsizlikte gurur yapan Büyük Kars’ýn hiçe sayýlan gençliði de bir alt yapýdýr.’Gençler bizim geleceðimizdir.’Diye söyleyen büyüklerimize; býrakýn bu iþleri derlerse hiç þaþmayýn.
 
Koltuk sevdalýsý büyüklerimiz sað olsunlar. Etraflarýna baksýnlar. Yeter masa da uyuduðunuz.
 
Büyük Kars’ý gençlerden soðutmayýn. Göçmesinler…
 
Büyülü Kars’ý duydunuz mu? Þahsým adýna çok duydum.Tarihin büyülü taþlarý bu memlekette.Elbette ki büyülü hali buradan geliyor.Neden büyülü Kars’ý yaþayan canlý tarih haline getirmiyoruz.Çünkü ekonomi geliþtiðinde büyüklerimize bir þeyler kalmaz.
 
Büyülü Kars’ýn toplumunu daha yaþanýr, daha kültürlü bir hale getirmek en büyük hayalimizdir. Büyülü ve büyük Kars. Ardýndan gelen genç nesil izindedir. Vesselam…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7708 Defa Okundu
2013-04-26

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır