KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PERDELENEN DOSTLUKLAR

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         PERDELENEN DOSTLUKLAR
Perdelenen dostluklar
 
Dostluk kavramýný tarif etmek imkansýz.Öyledir ki nefes alýþ veriþimiz nasýl deðiþiyorsa dostluðun tarifi de öyledir.Yüreklerin derinliðine inen dostluklarla büyüdük biz.Büyük Ülkenin büyük dostluklarý menfileþip nasýl da küçüldü?Hep beraber baþarabildik,sonunda.Geleceðe gülen adýmlarla daha iyi olacaðýný söyleyen sözlerle ilerlerken;dostlukta,iyi gün kötü gün kavramýnda bile düþünceler tamamen deðiþiyor.
  
Yaþam koþullarý ne kadar rahatlýyorsa insanoðlu birbirine o kadar uzak kalýyor.Oysaki geçmiþ yaþantýlarý,dostluklarý göz önüne getirdiðimizde öylemiydi?Sayýsýzca geçim sorunlarý vardý.Ýnsanlar bu sorunlarý birlikte çözerlerdi.Daha samimi ,daha içten davranýþlar görürdü.Zor günleri olan dostumuzu geçmiþte sabýrla dinler,rahatlamasý için derin dertlerine ortak olurduk.
 
Yaþadýðýmýz teknolojik çaðda insanlarýn birbirine yakýn ve hýzlý ulaþmasýna raðmen dostluk cümlelerde kalýyor. Hayatýn akýþýna takýlýp çevremizdeki güzel insanlarý görmezden gelip kendi menfi dostluklarýmýz yüzünden kiþiliðimiz tamamen el deðiþtiriyor.
 
Kimse duygularýnda samimi deðil. Herkes birbirinin dostluðundan zaaf arayýp eleþtirme peþinde. Sonra da söyleniyoruz.Neden mutlu olamýyoruz.Kendi çýkarlarýmýz için dostumuza iyi yada kötü davranýyorsak, eksik olduðumuzu ve geleceðimize yanlýþ yüzler seçtiðimizin örneðidir.Bir halka gibidir.Art arda sýralanýp giden bir halka...
 
Dünya’da tüm tohumlar insanoðlunun elinde.Ektiðini biçmek misali.Dostluklarýmýz su gibi berrak ve candan olsun.Nasýlsak öylede kalalým.Üstad Þems-i Tebrizi’nin sözüyle perdeyi aralayalým;’Dostluk gül olmaktýr yapraðý ile de dikeni ile de’…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5231 Defa Okundu
2013-05-25

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır