KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÜLKEMN RTM SESLER

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ÜLKEMN RTM SESLER

 Ülkemin ritim sesleri

Öyle bir mozaik ritmimiz var ki kendini ritimler de kaybetmek elde deðil, be dost. Bir bakmýþsýn ney sesleri  ile tasavvufun tam içindesin. Aþký kalbinin dibinde olduðunu her ritimde, her seste, her üflemede hissedersin. Bir bakmýþsýn uzaktan gelen Karadeniz’in eþsiz kemençe sesiyle kollarýn havada ritim tutmuþsun. Bir bakmýþsýn Doðu’nun davul, zurnasýyla kendini halayda bulmuþsun. Bir bakmýþsýn klarnetin, kavalýn sesi davulla birleþmiþ Ege’nin Efesi olmuþsun. Bitmek bilmez ritimlerde saklý ülkem.

Ülkemin  kültürleri içerisinde yaþamýn anlamýný ararken þu an içinde bulunduðumuz kaos ürkütüyor, insaný.Ülkemin düþünce ritimlerini git gide yozlaþma yolunda iz býrakma çabasýndalar.Lakin içimizdeki ritimleri biz biliyoruz.Ülkemizin varlýðýný,yaþamýný,doðasýný,kültürünü biz biliyoruz.Ülkemizi var eden en büyük özelliklerinden biri mozaik yaþantýmýzdýr.Mozaik kültürümüze sahip çýktýðýmýz sürece bizi bizden alamazlar.

Eminim ki yüreðimizdeki ritimler ülkemizde barýþ tomurcuklarýný daha iyi pekiþtirecek.Ülkemizin hak,haklý ve haksýz düþünceleri kendimizden geçer.Düþünce özgürlüðünün tam anlamýyla pekiþmesi hepimizin büyük dileðidir.Herkes dilediði ritmi,dilediði dini,dilediði dili,dileði ýrký sonsuzca yaþama arzusu içinde.Ülkemizin sesleri bizleriz.Kendimize özgü ritimlere, sahip olmak gerekir.

Belirsiz düþüncelere kapýlýp ülkemizin geleceðini, yaþamýný etkilemeyelim. Geldiðimiz yer belli, gideceðimiz yer belli…

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 22017 Defa Okundu
2013-08-11

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır