KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEFERRUATLý GECELER

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         TEFERRUATLý GECELER

 Teferruatlý geceler

Günlük yaþantýmýzýn hýzýna yetiþmek ne mümkün.Rutin iþlerimiz bir tarafa  saðdan,soldan gelecek durumlarý sezmemiz bazen olanaksýzdýr.Fakat yüreðimizin derinliðinde fýsýltý duyduðumuz anlar olur.Elbette gündüzün yoðunluðunu konuþmak gerekirse kiþiye göre deðiþir.Lakin gözden kaçmaz bir durum var.Yaþadýðýmýzý ve konar göçer ömrümüzün olduðunu unutuyoruz.

Dün ile bu günü karþýlaþtýrmak,yokuþlarýn aþaðýsýnda yada yukarýsýnda olmak gibi bir þeydir.Dününde gecesi, bu gününde gecesi vardýr.Gece çok deðiþiktir.Gündüzlerimiz birbirine uyum saðlar.Geceler ise derinliklerdedir.Yýllardýr tanýdýðýnýz insanlarýn gece yaþantýsýný görünce gündüzle bir deðerlendirme yaparsýnýz.Yapmýþ olduðumuz deðerlendirmeler bazen kendimizi ürkek,eksik, geride kalmýþ gösterir.Bazen de yýllardýr gündüzü paylaþtýðýnýz insaný tanýmayý býrakýn,gündüzleri geçirdiðiniz zamana bile þüphe duyarsýnýz.

Geceler, teferruatlý geceler yaþanýlanlarýn gizli ve bilinmez olduðu bir  perdedir.Toplumumuzda gece ile ilgili bir çok söz misali vardýr.Olumlu olumsuz fark etmeden bir çok düþünce vardýr.Geceyi konuþturma özelliðine sahip olabilseydik,kim bilir bize neler anlatýrdý.Seslerin sessizleþtiði,duyanlarýn duymadýðý,görülen kayboluþlarýn görülmediði,uykunun derinliði geceler…

Geceler Dünya’nýn deðiþim saatleridir.Gündüzleri gecenin neler deðiþtiðini görebilirsiniz.Ama teferruatlý geceleri ancak teferruatý bilinde saklýdýr.Gecenin sessizliðine kapýlýp,yüreklere haset,kin,nefret yüklemeyelim.Gecenin teferruatýný yüreðimizde arayalým.Ülkemizin daha saðlýklý ,huzurlu ve kalp gözü açýk teferruatlý geceler görmesi dileðiyle…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20179 Defa Okundu
2013-09-19

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır