KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TEKNOLOJK PAYLAþýMLARDA, öNCE KENDN TART!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         TEKNOLOJK PAYLAþýMLARDA, öNCE KENDN TART!

Teknolojik paylaþýmlarda, önce kendini tart!

Küresel teknolojinin hýzlý olmasý açýkçasý hepimizi karþýlýklý sýcak çay sohbetinden mahrum býrakýyor.Hepimizin çabasý var bu anlamda.Elbette teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmamýz hem birey ,hem de toplumun geliþmesi için önemli bir durumdur.Lakin kendimizi ve dostluklarýmýzý unutmayalým.Hal böyle olmuþken bir de sürekli bir eleþtiri yönümüz geliþmiþ ki sormayýn.Kendimizi görmekten vazgeçtik.O bunu dedi.Bu böyle yaptý, gibi yorumlar hayatýmýzdan hiç eksilmiyor.

Bir baþkasý, bizi kiþisel olarak eleþtirdiðinde tepkilerimiz aðýr oluyor. Kabullenmeme, hatta tartýþmalara kadar yol uzuyor. Günümüzde birbirimizi unutmaktan, eleþtirmekten sevgimizi yitirdik. Dünya görüþümüzü sevgi ile deðil de sürekli bir eleþtiri çerçevesiyle deðerlendiriyoruz. Muhakkak eleþtiriler yapýlacak. Tabi eleþtirileri kiþinin önce kendiyle mukayese etmesi gerekir. Teknolojik paylaþýmlarýmýzda özellikle sürekli eleþtiri alanýnda çok kullanýyoruz. Herkes birbirine çok aðýr ithamlarda bulunuyor.

Ýnsanlarýmýza karþý ,heybetimizde sevgimiz ne kadar yüklüyse gönlün, aþkýn, paylaþýmýn tadýna doyum olmaz.Kiþi, kendi olumsuz davranýþlarýný görmez.Amma  velakin  bir baþkasý  yapýnca kalaylamaya baþlýyoruz.Eski bir Çin atasözü þöyle der;’’Gül verenin elinde gül kokusu kalýr.Sevilen insan,sevgisini insanlara veren insandýr’’.

Ümit ederim ki teknolojik ortamda paylaþýmlarýmýz sevgi,saygý  ve gönül sýcaklýðýyla olup ve dostlarýmýzý unutturmayacak halde olur.Eleþtirilerimiz kendi yaptýklarýmýzý bir baþkasýna yükleme türünde deðil de toplumun eksik yönlerini dile getirir halde olmasý daha bilinçli bir ortam yaratýr.Yunus Emre’nin sözüyle bitirelim; Sen doðru  olda varsýn eðri sansýn.;Sen kendini bildiðin sürece doðru insansýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15273 Defa Okundu
2013-12-19

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır