KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZ KýRK KþYZ BRBRMZ BLRZ!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BZ KýRK KþYZ BRBRMZ BLRZ!

 Biz kýrk kiþiyiz birbirimizi biliriz!

Virane olmuþ mahalleler,

Aðlayan Caddeler ,

Hakkýný helal etmeyen tarihi yapýlar,

Bir Þehirler arasý Otobüs Terminalimiz Var.’Kars Köyü’ne Hoþ Geldiniz’ der gibi,

Arka sokaklarýn kiri,pasý,

Ucube stadyumun spora katkýsý,

Harabelerde uçucu madde kullanan çocuklar,

Ýþsizlikten Faik Bey’de volta atan gençler,

Evinin damý damladýðý halde ahýrýna çatý yapan, çocuðu hastalandýðýnda hastaneye götürmeyip hayvanlarý hastalandýðýnda veterineri hayvanýnýn ayaðýna getiren Çiftçiler,

Piyasanýn durgunluðundan þikayetçi olduðu halde Kars’a kendini ifade etmeyen Esnaflar,

Þehir dýþýnda olduðu halde halen Kars’tan þikayetçi olan Karslýlar,

Akþama kadar okey taþý dizip, memlekete küfreden Karslýlar,

Sabahlara kadar namaz kýlýp memleketinin eksiklerini görmezden gelen gönlü iman dolu büyüklerim,

Kamu çalýþanlarýnýn þark görevi olan memleketim Kars’ta þark görevi bittiðinde bir pilot hýzýyla tayin istemesi,

Öðrencilerin son tercihlerinde yer alan bir üniversite haline getirilen Þehr-i Kars’ýn Kafkas Üniversitesi,

Sanýrým Kars’ta büyük bir ah var. Yýllardýr böyle.Yine de deðiþeceðini hayal ediyoruz.Seçimler öncesi partileri,adaylarý,þahýslarý eleþtirmeyi býrakalým.Eksikleri olan Þehr-i Kars’ý konuþalým.

Kars’ýn isteklerini,eksiklerini söylersek ne deðiþecek? Diye düþünüyorsunuz.

Sizde haksýz deðilsiniz.Biz kýrk kiþiyiz birbirimizi biliriz.demi…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7810 Defa Okundu
2014-03-09

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır