KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU DEFA MERT OL,BE KARS!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BU DEFA MERT OL,BE KARS!

 Bu defa mert ol,be Kars!

ÝÇÝMÝZ YANIYOR,ÝÇÝMÝZ.

Herkesin sessiz haykýrýþlarý yüreklerinde dað oluyor.Ey yürekler birleþin haykýrýn,Mertçe haykýrýn.Daha kaç gözyaþý,aðýtlar,feryatlar kopacak içimizde.Toplumu yozlaþtýran, insan ve hayvan sýfatlarýndan yoksun olan bu canilere sessiz mi kalacaksýn be Kars.Haydi Bu defa Mert ol be Kars.

Böyle bir ölüme duyarsýz kalmak vicdansýzlýktýr,ahlaksýzlýktýr.Çocuklarýmýzý koruyamadýðýmýz bir memlekette yaþamýn bir anlamý var mýdýr?Söyle Kars’ým söyle.

Çocuklarýmýza Mert’in tarifi edilemeyecek ölümünü nasýl anlatacaksýnýz? Demezler mi;’Anne,baba siz ne yaptýnýz?Caniyi,vicdansýzý,namussuzu aradýnýz mý?Sessiz mi kaldýnýz bu vahþete.Ya ben Mert olsaydým ne yapardýnýz?Söyle baba,söyle anne ne yapardýnýz?Ölümü neden çocuklardan uzak bir yere býrakmýyorsunuz?Ey büyüklerim.

Canileri,namussuzlarý,vicdansýzlarý Kars’ta barýndýrmayalým.Bu defa Mert ol be Kars.

Ýllaki çocuk ölümleri siyasi olunca mý hesap soracaksýnýz?Ey ülkem,duyarsýz kalma Mert’in yürek daðlayan ölümüne.Ülkemizin asýl emniyeti yaþayan toplumumuzdur.Böyle canilere,vicdansýzlara sessiz mi kalacaksýn,ey ülkem.

Mert’im sen bizimlesin.Yüreðimizin en derin yerindesin.Merak etme gittiðin yerde yalnýz deðilsin.Celal Baba’lar,Ebu-l Hasan Harakani’ler seninledir.Mert’im sana kýyan cani,vicdansýz,namussuza gelince hem halktan hem de Hak’tan mutlaka cezasýný alacaktýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1813 Defa Okundu
2014-04-10

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır