KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZ GTTK, KALANLAR SAð OLSUN!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         BZ GTTK, KALANLAR SAð OLSUN!

 Biz gittik, kalanlar sað olsun!

Analar, babalar, çocuklar, hanýmlar Soma’da her evde yanan bir ateþ. Ateþ ki söndürülmesi mümkün deðil. Hangi acýlý aileyi dinlersek dinleyelim bir birinden beter, çaresiz hayat hikayeleri.

Aðlamakta bazen çare olmuyor. Elden ne gelir, bir suya hasret gibi susarsýn…

Elbette ki hepimiz öleceðiz, bu fani dünyada. Kimsenin baþý sað kalmaz. Ama geç, ama erken. Ölüm Yaradan’dandýr, her doðum gibi. Lakin çareleri insanoðlunda mevcut olan yaþamlarý ölüme terk etmenin bir ifadesi yoktur, yeryüzünde.

Yas günlerimizde duyarlý bir ülke olmaya çalýþýrken hýr gür bir toplumun içinden çýktýðýmýz hemen göze çarpýyor.

-Siyasilerin söylediklerini  duymaz olmasý, siyasetin git gide edepsizleþtiðinin kanýtýdýr.

-Ölüm ile nemlenen yazarlarýn söylediklerini, yazdýklarýný býrakýn okumayý, cümleleri kurmakta güçlük çekiyoruz. El insaf.

-Sendikalar iþlevsiz bir hal almýþ. Yaptýrým gücü olmayan sendikalarý kim dikkate alýr ki.

-Güçlünün yanýnda ol zihniyeti,

-Fakirin aklý olsaydý, fakir olmazdý düþüncesi,

Suçlu en suçsuz,

Suçsuz ölenler daha suçlu bir hal aldý. Helak oluyoruz, helak…

Hz. Mevlana’nýn ‘biz gittik, kalanlar sað olsun’ þiirinde bakýn yüreklere nasýl sesleniyor;

Biz gittik kalanlar sað olsun

Doðan, önünde sonunda ölür

Gök kubbede oturanlar iyi bilir

Damdan bir taþ atýldý mý düþer

Hýrsý býrak, kendini boþ yere harcama

Þu toprak altýnda çýrak da bir, usta da

Hiç naz etme a güzel, bu mezarda ne Þirin’ler var,Ne Þirin’ler

Ferhat gibi yok olup gittiler …

Ne diyelim. Allah hepimizi ýslah etsin.

Çocuk ihmali ve istismarlarýnýn arttýðý, çaresiz ölümlerin geçim kaynaðýndan sürdüðü bir toplumda bir bir helak oluyoruz. Ne sað elimiz ne de sol yüreðimiz söz dinler oldu.

Ülkemizde deðer anlamýný paraya yüklediðimiz sürece ,yaþamda ölümde para kadar deðersiz Olur. Ýnsana deðer vermeyi öðrenemedik. Öðretemedik.

Somalý canlarýmýz, inancýmýzýn en güzel mekaný olan cennet bahçeleri sizinle olsun.Umarým sizden kalan armaðanlara toplumumuz sahip çýkar.Rabbim gani gani rahmet eylesin.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4369 Defa Okundu
2014-05-18

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLARGürbüz Gücüyeter 2014-06-04
Acýmýz ortak

Herkesin bildiði ama benim kullanmak bile istemediðim bir söylem var."ateþ düþtüðü yeri yakar" Eðer biz gerçekten insani duygulara haiz isek ateþ, sadece düþtüðü yeri deðil, hepimizi yakan ayný duygularý oluþturmasý lazým gelir.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır