KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NE öLüNüN, NE DE DRNN SAHB VAR!

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         NE öLüNüN, NE DE DRNN SAHB VAR!

Ne ölünün, ne de dirinin sahibi var!

Sahi, insanlar mý toplumun ahlaki deðerlerine yön veriyor? Yoksa yasalar ve kanunlar mý? Yahu arkadaþ ne yasanýn nede kanunun hüküm sürdüðünü göremiyoruz. Sürmüþse de bir yerlere sürtmüþtür. Toplumun ahlaki deðerleri hadi insanlarýmýz yapýyor, diyelim. O zaman nedir bu hýr gür!

Ýnanýn ki yaþadýðýmýz þu evrede yaþayalým mý?  ölelim mi? Üstat Ahmet Kaya’nýn seslendirdiði gibi;’ karar vermek zor’.

Ýnsanlýðýn ölümü bu kadar vahþi, gaddarca, habersiz, günahsýz olmamasý gerekir. Öyle bir hal aldý ki ülkemizde ve dýþ ülkelerde ölümü gövde gösterisine çevirdiler. Onunla yetinmeyip öldürdükleri suçsuz, günahsýz ve hiçbir þeyden haberi olmayan insanlarý vahþice öldürerek video kayýtlarýný aldýlar. Ardýndan sosyal medyalarda, televizyonlarda paylaþýlmasýna ne denir? 

Var mýdýr? Bu ölümlere seyirci kalýp hoþlananlar.

NASIL BÝR YAÞAMA DOÐRU ÝLERLÝYORUZ?

Þehir içinde kavga ve gürültüden dolayý ölen günahsýz insanlarýmýza ne demeli? Kaygýlarýmýz git gide artýyor. Kaçtýkça ölüyoruz. Sustukça ölüyoruz. Konuþtukça ölüyoruz. Nefes aldýkça ölüyoruz. Fiziken ölmeyip, zihinsel ölenleri kim yaþatacak peki? Ülkemin, þehrimin insaný bedenen yaþýyor gözüküyor amma zihnen ölmüþler, haberi yok.

NE ÖLÜNÜN, NE DE DÝRÝNÝN SAHÝBÝ VAR!

Büyüklerimiz sürekli söylerdi; ‘Dirinin sahibi olmaz ama Ölünün sahibi çok olur’. Günümüzde sizce bu söylenen sözün gerçeklik payý kalmýþ mýdýr? Ölümün bu kadar basit olduðu bir dünyada ne ölünün ne de dirinin sahibi var. Elbette hesap vereceðimiz Hak, herkesin hakkýný soracaktýr. Yaradan ýslah etsin.

Biz mi ne yapalým?

Sen daha seyreyle ölüm sirkini, alkýþlarla…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21374 Defa Okundu
2014-09-11

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır