KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

680 BN LRALýK YOLU GöRDüNüZ Mü?

  Muhammed Þamil Kakça

          tahkikk@gmail.com
         680 BN LRALýK YOLU GöRDüNüZ Mü?

 680 Bin Liralýk Yolu Gördünüz mü?

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Muhammed Þamil Kafkasyalý’nýn, “680 Bin Liralýk Yolu Gördünüz mü?” yazýsý:

Ordu caddesi üzerinde Kültür Turizm ve Altyapý Hizmet Birliði finansmanýyla yürütülen yol çalýþmasý var bilmiyorum gördünüz mü? Rus yerleþim yeri olarak bilinen cadde üzerinde ki binalarýn çoðusu baltýk mimarisi tarzý ile yapýlmýþ.

Eski hesapla 680 milyar yeni hesap ile 680 bin liraya ihale edilen cadde üzerinde bulunan binalar doðal bazalt taþ ile döþenerek caddenin turizme kazandýrýlmasý amacý güdülüyor.

Turizme kazandýrýlmasý planlanan cadde üzerindeki yol çalýþmasý devam ediyor.

680 bin liraya mal olacak caddenin taþ döþemesi için öncelikle alt yapý çalýþmasý yapýldý.

Sonra yol taþ döþemesine baþlandý. Baþlanmasýna baþlandý ama beklenen sonuç ve alýnmasý gereken netice görünüþte alýnacak gibi deðil.

Eski hesapla 680 milyar lira harcanan cadde üzerindeki yolun ýþýklandýrmasý ortalýkta görünmüyor.

680 bin lira ya mal olacak olan yolun taþ yapýsý Rus mirasý ile uyumlu olmamýþ.

Yüz binlerce lira harcanacak olan yol da estetik yok, sanat yok, güzellik yok, simetri ve geometri yok..

Milletin canýný týrnaðýna takarak ödediði vergilerle yapýlacak olan ve yüz binlerce lira harcanacak yolun kaldýrýmlarý için ne yapýlacaðý belirsiz.

Kaldýrým, yol ve ýþýklandýrma gibi etkenlerin tam olmadýðý bir cadde turizme nasýl neyle kazandýrýlacak.

Sanat, estetik ve güzellik anlayýþý olan bir insan yol üzerinde yürüdüðü zaman ortada gözüne çarpacak bir sanat ve güzellik olmayacak.

Arabasý ile o yoldan geçen simetri ve düz olmayan bir yolda takýr tukur gidecek.

Ýnsanlar bu cadde 680 bin liraya mý yapýlmýþ diyerek hayretlerini gizleyemeyecek. Bu caddeye 680 milyar nasýl harcanmýþ diyecek.

5000 metre karelik bir alanda yapýlan çalýþma bittiði zaman yolun dikkat çekicisizliði, çirkin güzelliði, bozuk estetiði, binalar ile uyumsuzluðu çok tartýþýlacak gibi.

680 bin lira gibi bir para harcanarak yapýlan bir yol adýndan söz ettirip, baþka þehirlerde konuþulup, yarýn meþhur bir cadde olmasý gerekmiyor mu?

Ýstanbul un öyle güzel taþ döþeme caddeleri var ki estetik, sanat, güzellik, simetrik, estetik sizi kendisine hayran býrakýyor.

Turizme kazandýracaðýnýz caddeyi gören yabancýlar bunu kör ustalar, acemi ustalar veya çýraklar mý yaptý demesinler.

Bu kadar para harcanan cadde üzerinde ki yol ýþýklandýrmasý, alt yapýsý, kaldýrýmý ile bir bütünlük arz etmezse bir sürü para çarpýk bir yola yatýrýlmýþ olacak.

Ýnsanlarýn açlýk sýnýrý altýnda yaþadýðý, asgari ücret ile geçinmeye çalýþtýðý, milyonlarca iþsizinin bulunduðu bir ülkenin kaynaklarýný heba etmenin millet nezdinde, toplum gözünde ev en önemlisi Allah katýnda bir sorumluluðu olmalýdýr. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2772 Defa Okundu
2015-11-10

SON YAZILARI

Kars’ýn Bitmeyen Boðaz Köprüsü! Bu Milletin Ýyiliðini Ýstemeyenler! Moritanya Ýzlenimlerim Kurban tatilimi neden Moritanya da geçireceðim Kuyucuk Gölü kuþ cenneti ilgi bekliyor 15 Temmuz’u Çocuklarýnýza Vasiyet, Sala’yý Miras Býrakýn! Gerçek Hak ve Adalet Sahipleri! ‘Ýlk Emir Oku’ Kitap Cafe Hayýrda yarýþanlar ile hayýrdan sývýþanlar Oruç tutmakla Aç Durmak Arasýndaki Fark!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır