KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUR’AN’I OKUYARAK DEĞİL, YAŞAYARAK HATMEDENLER CENNET’E GİRER!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KUR’AN’I OKUYARAK DEĞİL, YAŞAYARAK HATMEDENLER CENNET’E GİRER!

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer!

Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Başkanı Mustafa Altunok’un, “Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer!” yazısı:

Kovulmuş Şeytanın Şerrinden Allah(c.c.)’a Sığınırım,

Rahman, Rahim Olan Allah(c.c.)’ın Adıyla;  

Öncelikle; ‘Allah(c.c.)’a hamd olsun, şükürler olsun. O’nun vahyin nûruyla aydınlanan tüm sâdık kullarına selam olsun!’

Kur’an bildiğiniz gibi hidâyetin kaynağı olup kendisinde her türlü açıklamanın yapıldığı ilâhi bir yol göstericidir. O ki insanın sorumlu olduğu tüm konuları açığa çıkarmış ve onları çeşitli şekillerde öne sürmüştür. Böylelikle bizlere gerek dünyâ gerekse âhiret merkezli her konuya dâir mutluluk formülleri göstermiştir. Bu yüzden bizler hangi husus olursa olsun ona danışmalı ve onun göstereceği yolu takip etmeliyiz. Şöyle ki düşünürken onunla düşünmeli, konuşurken onunla konuşmalı ve davranırken onunla davranmalıyız. Ona uymayan her türlü hareketten kaçınıp, reddettiği her çeşit algıdan uzaklaşmalıyız. Unutmayalım ki büyük bir imtihânın içinde olan bizler, bu imtihanın sonuçlarının açıklandığı sırada ondan hesaba çekileceğiz. Allah(c.c.) bir âyetin meâlinde şöyle buyurmaktadır:

 ‘Doğrusu Kur’an Sana Ve Kavmine Bir Öğüttür. İlerde Ondan Sorulacaksınız!’

Zuhrûf Sûresi / 44.Âyetin Meâli

Evet! Kur’an’la yaşanılması gerektiğine dâir emre muhâtap olan bizler, sâdece onunla sorguya çekileceğiz. Tâbiri câizse sorular hep o kitaptan çıkacak. Fakat ne yazık ki bu kadar önemli fonksiyonları bulunmasına rağmen şu ümmet tarafından kendisinden beyhûde kalınmış ve üzücü bir duruma düşülmüştür. Şöyle ki ya hiç okunmamış ya da okunsa bile anlaşılmaya çalışılmamıştır. Yalnızca hatim adı altında anlayıp dinlemeden tekrar edilip durulmuştur. Ki bununla da mükâfat alınacağı zânnedilmiştir. Hâlbuki; ‘Kur’an’ı okuyarak değil, yaşayarak hatmedenler cennete girer!’ Çünkü o okunarak değil, yaşanarak hatmedilmesi için indirilmiş olan bir kitaptır. Buradaki okuma boyutu yalnızca bir araçtır. Amaç ise, onu yaşamaktır. Bu nedenden dolayı araç olan okuma hususu, asla amaç hâline getirilmemelidir. Şu da var ki bir şeyi sona erdirme anlamına gelen hatim kelimesi, elbette ki dışlanabilecek bir kavram değildir. Bizim demek istediğimiz; ‘Hatim mevzûsunda merkeze alınması gereken hususun, uygulama kısmının olması gerekliliğidir!’ Fakat ne yazık ki ümmet bu durumu çığrından çıkarmış ve tamamiyle maksadından koparmıştır. Şu ki bir kere hatim adı altında yapılan okumaların neredeyse yüzde doksan dokuzunda anlam boyutu bulunmamaktadır. Yâni tıpkı mukâbele mevzûsunda olduğu gibi, okuyanların çoğusu okumuş olduğu âyetlerin manâsına bakmamaktadır. Bu yüzden de içeriğinde neyden bahsedildiğinden gâfil olunan bir okuyuş tarzı sergilenmektedir. Kur’an ki bu şekilde defalarca hatmedilmekte fakat ilâhi hakikatlerden zerre kadar haberdar olunmamaktadır. Üstelik sûreler bölünmekte ve birden fazla okuyacak kişiler arasında paylaşılmaktadır. Böylelikle kendi tâbirleriyle hatimler indirilmekte ama nereye indirildiğine dâir her hangi bir mantık sunulmamaktadır. Aslında akıllara, kalplere ve hayatlara indirilmesi gereken şerefli kitabımız, sâdece dillere indirilip oradan da ruhlar âlemine gönderilmektedir. Hem de sevap olarak! Oysaki hiç kimse başkasının yapmış olduğu amelden sevap kazanamaz. Fakat eğer söz konusu hâyra vesile olmuşsa, o başka! O zaman elbette ki aracı oluşunun karşılığını alır. Rabbimiz bu konuyla ilgili bir âyet meâlinde şu şekilde bildiride bulunmaktadır:

 ‘Kim İyi Bir İşe Aracılık Ederse, Onun da O İşten Bir Nasibi Olur. Kim Kötü Bir İşe Aracılık Ederse, Onun da Ondan Bir Payı Olur. Allah(c.c.) Her Şeyi Gözetleyicidir!’

Nîsa Sûresi / 85.Âyetin Meâli

Âyet meâline dikkat ederseniz, her hangi bir güzel veya kötü bir oluşuma sebep olmanın getirisinden ve götürüsünden bahsedildiğini görürüz. Ki bu da kişinin o işteki payıdır. Doğal olarak sonucundaki payını da alacaktır. Fakat bunun ötesinde asla bir kişi diğer bir kişinin yapmış olduğu bir hasenattan sevap anlamında faydalanamaz. Çünkü herkes kendi emeğinin karşılığını görür. Ki bu durum bir âyet meâlinde şöyle açıklanmaktadır:

 ‘Şüphesiz ki İnsana Kendi Emeğinden Başkası Yoktur!’

Necm Sûresi / 39.Âyetin Meâli

Olay bu! İnsanın âhirette karşı karşıya geleceği ancak kendi amelleridir. Yâni kendi elleriyle yapıp gönderdikleridir. Bu yüzden bir âyetin meâlinde bu mezûya şöyle değinilmektedir:

 ‘Kendiniz İçin Yaptığınız İyiliği, Daha İyi Ve Daha Büyük Ecir Olarak Allah(c.c.) Katı’nda Bulursunuz!’

Müzzemmil Sûresi / 20.Âyetin Meâli

Evet! Gerekli izahın yapılmış olmasına rağmen, yine de insanlar ölmüş olan kardeşlerimize sevap göndermeye çalışmaktadır. Ne peygamberimizin ne de onun elinde yetişen sahâbilerin yapmadığı bu enteresan eylemler, ümmetin neredeyse her bölgesinde farklı versiyonlarla yaygın bir şekilde uygulanmamaktadır. Böylelikle ne yazık ki vahyin dirilerle olan bağına makas atılmaya çalışılmaktadır. Şöyle ki ölülerin arkasında en çok okunan sûre hangisidir diye sorduğumuzda, herkesin vereceği cevap aynıdır; ‘Yâsin Sûresi!’ Ama ne hikmettir ki bu sûrede bulunan bir âyetin meâlinde şöyle belirtilmektedir:

 ‘Biz Peygambere Şiir Öğretmedik. Ki Bu Ona Yaraşmaz da! Ona Vahyedilen Ancak Bir Öğüt Ve Apaçık Kur’an’dır. Diri Olanlar Uyarılsın Ve Böylece İlahî Hüküm İnkârcılar Hakkında Kesinleşsin Diye Gönderilmiştir!’

Yâsin Sûresi / 69,70.Âyetin Meâli

Gördüğünüz gibi! Kur’an’ın ölüler için indirilmediğini söyleyen âyetler, ölülerin arkasından en çok okunan sûrede geçmektedir. Bu bizim ümmet olarak ne kadar beyhûde bir durumda olduğumuzu gösteren en önemli örneklerdendir. Bundan dolayıdır ki üniversite sınavına girme, iş başvurusunda bulunma ve hastalanmış olma gibi daha birçok özel durumda hatmedilen yaşam kitabımızın, anlayıp uygulama noktasında kendisine zerre kadar yaklaşılmamaktadır. Hatta bir kez hatmedene yüz sevap ya da iki kez hatmedene iki yüz sevap gibi sözlerin avuntusuna kapınılmakta ve dinin sâdece sevap merkezli bir olgu olduğu yanılgısına düşülmektedir. Üstelik bu hatimler para karşılığında okunmakta, insanların umutlarına ve ceplerine göz dikilmektedir. Oysaki; ‘Kur’an’a yapılan en büyük hakaret, onun para karşılığında okunmasıdır!’ Ama buna rağmen deste deste paralar ortalıkta dolaşmaktadır. Peygamberimizin bir hadis meâlinde şöyle buyurduğu rivâyet edilmiş olmasına rağmen:

 ‘Kur’an’ı Kim Okursa, Onun Karşılığını Allah(c.c.)’tan İstesin. Çünkü Öyle Topluluklar Gelecek ki; ‘Kur’an’ı Okuyacaklar Ve Onun Karşılığını İnsanlardan İsteyecekler!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Tirmizi)

İşte böyle! Kur’an ancak bir hayat kitabıdır. O ki bir insanın nasıl bir baba, nasıl bir evlat, nasıl bir eş, nasıl bir patron ve nasıl bir işçi olması gibi gerek bireysel gerekse sosyal tüm konuları barındırıp muhâtabının hayatına yön verir. O, dünyâ ve âhiret mutluluğunun tek anahtarıdır!

Allah(c.c.) kabul etsin inşâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ı okuyan, anlayan, yaşayan ve tebliğ eden kullarından etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarından etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeş olan kullarından etsin.

Rabbimiz’in selamı hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin)                      

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 268913 Defa Okundu
2014-09-30

SON YAZILARI

Kur’an’ı Okuyarak Değil, Yaşayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuşu’nun Süleyman(a.s.)’a Öğüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaşayın! Para İle İmanın Kimde Olduğu Belli Olur! Kur’an Kardeşliği Derneği’nin Tanıtımı! Allah (c.c.)’a İtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksıza Hakkı, Haklıya Sabrı Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabına Bu Ancak Kadar Yabancı Olur! Kur’an’ı Anlamaya Çalışmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır