KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Orhan Deligöz tarih yazdý!
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Orhan Deligöz tarih yazdý!
2015-11-01 - 21:49
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Orhan Deligöz tarih yazdý!

Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý görevinden kýsa bir süre önce ayrýlarak EPÝAÞ’ta (Enerji Borsasý) yönetici olarak görev yapan Orhan Deligöz, 1 Kasým 2015 Erken Genel seçimlerinde AK Parti 5. sýradan Erzurum Milletvekili Adayý oldu.

7 Haziran seçimlerinde Erzurum’dan 4 milletvekili çýkaran AK Parti, bölgesinde ve ilçesinde sevilen sayýlan Orhan Deligöz ile girdiði 1 Kasým seçimlerinde 5 milletvekiliyle temsil hakký kazandý.

Baþta Narman olmak üzere Erzurum’un kuzey ilçeleri Orhan Deligöz’e tam destek verdi ve AK Parti Narman Ýlçe Baþkaný Zafer Rüþen, parti yönetimi, Deligöz ailesi ve sevenlerinin de gayretli çalýþmalarýyla Orhan Deligöz seçimi zaferle tamamladý.

Ýyi bir aile dostumuz olan Orhan Deligöz’ü tebrik ediyor Kafkas Haber Ajansý olarak siyasi hayatýnda baþarýlar diliyoruz.

ORHAN DELÝGÖZ KÝMDÝR?

1965 doðumlu olan Orhan Deligöz, Erzurum Atatürk Üniversitesi iktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü mezunu olup, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptý. 2003-2015 yýllarý arasýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü’nde Daire Baþkaný olarak görev yaptý. 2015 Aðustos ayýnda buradaki görevinden ayrýlarak Enerji Piyasalarý Ýþletme A.Þ.’de yönetici olarak göreve baþladý.

Narman Milli Gençlik Vakfý’nýn kurucu baþkaný olan Deligöz, Milli Gençlik Vakfý Doðu Anadolu Baþkanlýðý, Memur Sen / Eðitim Bir Sen Oltu Þubesi Kurucu Baþkanlýðý, Erzurumspor Yönetim Kurulu Üyeliði, ESAV (Erzurum Ýktisadi Sosyal Araþtýrma ve Yardýmlaþma Vakfý-Ankara) Yönetim Kurulu Üyeliði ve AB Genç Ýstihdamýn Desteklenmesi Hibe Programý Kapsamýnda Ýstihdam Garantili Organizasyon Elemaný Yetiþtirme Projesi’ baþvuru yöneticiliði yaptý. Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlik, Baðýmsýz Denetçilik, Gayrimenkul Deðerleme Uzmanlýðý ve ÝSO 9001- 2008 Kalite Denetçiliði Lisanslarýna sahip olan DELÝGÖZ oldukça donanýmlý bir kiþiliði ile dikkat çekmektedir.

Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Yüzüncü Yýl Üniversitelerinde Öðretim Görevlisi, Müdür Yardýmcýsý, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ýktisadi ve Ýdari Programlar Bölüm Baþkanlýðý yaptý. Ýktisat, Muhasebe, Kamu Maliyesi ve Bütçe dersleri okuttu. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Türkiye Kültür Portalý Projesi Çalýþma Grubu Üyeliði yaptý.

2007 ve 2011 Genel Seçimlerinde Ak Parti Erzurum Milletvekili Aday Adayý, 2014 Yerel Seçimlerinde ise Ankara Etimesgut Belediye Baþkan Aday Adayý olan Orhan Deligöz, evli ve 4 çocuk babasýdýr.

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 8261 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır